Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Høring i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 6.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.7.2019
EØS-notat offentliggjort 17.7.2019
Foto: Pixabay
Utkast til høringsnotat lagt fram av Det europeiske kjemikaliebyrået 14.6.2019
På initiativ av Nederland har Det europeiske kjemikaliebyrået i Helsingfors utarbeidet et bakgrunnsnotat om mulige fremtidige restriksjoner ved bruk av kunstgress til fotballbaner basert på gummigranulater. En første høring er planlagt igangsatt sommeren 2019.
EØS-notat offentliggjort 13.7.2019

Sider