Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Omtale av EU-konsekvenser av dom i EFTA-domstolen i 2017 publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2018
Foto: Pixavay
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 23.10.2018
Europakommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.
EØS-notat offentliggjort 18.10.2018. Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.10.2018
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.10.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.10.2018
Norsk høringsinnspill publisert av Utenriksdepartementet 15.10.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 15.10.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2018
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 10.10.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2018
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.10.2018
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2018
Gjennomføringsrapport 2015-2017 lagt fram av Kommisjonen 5.10.2018
Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 1. mai 2015 og gir EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.

Sider