Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming av maskinverktøy og sveiseutstyr
16.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
EU-høring om Basel III om finansstabilitet
16.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
EU-høring om europeisk sportsuke
19.02.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming og energimerking av kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, TV-apparater, PCer og lamper
13.02.2018
Høring om EUs risikovurderinger for næringskjeden
23.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
EU-høring om styrket samarbeid om sykdommer som kan forebygges med vaksine
21.12.2017
EU-høring om utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer
18.12.2017
EU-høring om plastavfall i sjøen
15.12.2017
EU-høring om sikkerhet for togpassasjerer
08.12.2017
EU-høring om rapporteringer knyttet til det europeiske tilsynssystemet for finansielle tjenester
01.12.2017
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester
01.12.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
24.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
Helse i Europa 2016
23.11.2017
Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy
20.11.2017
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte
20.11.2017
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030
20.11.2017
EU-høring om reduksjon av transfett i matvarer
17.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
EU-høring om falske nyheter og desinformasjon på nettet
13.11.2017
EU-høring om regelverket for plantevermidler og -rester
13.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
EU-høring om elektroniske dokumenter for godstransport
25.10.2017
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
24.10.2017
EU-høring om Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
17.10.2017
EU-retningslinjer for matdonasjon
16.10.2017
Supplerende beskyttelsessertifikater og patentfritakelser på forskningsområdet
12.10.2017
EU-høring om kooperative intelligente transportsystemer
10.10.2017
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
03.10.2017

Sider