Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.12.2020
Photo: Pixabay
Omtale av kommisjonsveiledning publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2020
Europakommisjonen la i 2017 fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.
Norsk forskrift kunngjort 26.11.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.11.2020
Notat om planlagt revisjon av retningslinjene lagt fram av Kommisjonen 20.11.2020
Notat om planlagt revisjon av direktivet publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 18.11.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.11.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.11.2020
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet om periodisk kjøretøykontroll er gjennomført i to norske forskrifter trådte i kraft høsten 2018.
Høring igangsatt av Kommisjonen 10.11.2020 med frist 2.2.2021

Sider