Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.4.2019
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.3.2019
Det europeiske råd (EU-toppmøtet) diskuterte i mars 2019 videreutvikling av EUs indre marked, med utgangspunkt i strategien som Kommisjonen la fram i oktober 2015. Stategien inkluderte 22 tiltak. Blant disse var fjerning av restriksjoner for investeringer og skaping av nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsket Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.
EØS-notat offentliggjort 12.3.2019
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.3.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 6.3.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2019. EØS-notat offentliggjort 5.3.2019
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 1.3.2019
Regjeringen fremmet 1. mars 2019 en proposisjon for Stortinget for å sikre Norge i en eventuell overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en brexit-avtale. Overgangsperioden vil bare bli aktuell dersom Storbritannia trer ut av EU med en slik utmeldingsavtale. Ettersom Norge ikke er part i utmeldingsavtalen, må overgangsperioden nedfelles i et folkerettslig instrument som gjelder for Norge, samt gjennomføres i norsk rett.
Illustrasjon: EFTA-sekretariatet
Interaktive nettsider publisert av EFTA-sekretariatet 31.1.2019
EFTA-sekretariatet lanserte 31. januar interaktive nettsider på fire språk som forklarer regelverkprosessen fra EU-forslag til innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i nasjonal rett. En engelskspråklig video er også tilgjengelig. Utdypende tekster forklarer hvordan de tre EØS/EFTA-landene hver for seg behandler regelverket på ulike stadier i prosessen.
Dansk departementsnotat offentliggjort 17.12.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 20.12.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.12.2018
Rådskonklusjoner vedtatt 11.12.2018. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.12.2018
Foto: Norges EU-delegasjon, Brussel
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
- Vi har en forståelse med britene om at vi vil få på plass en ordning med Storbritannia som sikrer rettighetene til nordmenn som bor der og til briter som bor i Norge, fastholdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide på det halvårlige EØS-rådsmøtet i Brussel 20. november. - Ordningen vil også gjelde dersom det ikke blir en brexit-avtale. EUs brexit-forhandler. Michel Barnier, som deltok på den uformelle delen av møtet mellom EU-siden og de tre EØS/EFTA-landene, sa på sin side at EU ikke kan forhandle på vegne av EØS-landene, men partene koordinerer tett med hverandre. Både EU-siden og EØS-landene er enige om at en ordnet brexit er til det beste for alle parter.
Svensk departementsnotat offentliggjort 26.11.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.11.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 14.11.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.10.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2018
Foto: Europaparlamentet
Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 12.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.9.2018
I sin tale 12. september til Europaparlamentet om Unionens tilstand understreket Kommisjonens president Jean-Claude Juncker betydning av europeisk suverenitet. I alt 18 konkrete iniviativ ble lagt fram, knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk, migrasjon og finansielle tjenester, men også om avskaffelse av sommertid (se egen sak)
Høring igangsatt av Kommisjonen 17.7.2018

Sider