Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon, ekskl. budsjett) vedtatt av Rådet 29.11.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 26.11.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2018
Foto: Norges EU-delegasjon, Brussel
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 20.11.2018
- Vi har en forståelse med britene om at vi vil få på plass en ordning med Storbritannia som sikrer rettighetene til nordmenn som bor der og til briter som bor i Norge, fastholdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide på det halvårlige EØS-rådsmøtet i Brussel 20. november. - Ordningen vil også gjelde dersom det ikke blir en brexit-avtale. EUs brexit-forhandler. Michel Barnier, som deltok på den uformelle delen av møtet mellom EU-siden og de tre EØS/EFTA-landene, sa på sin side at EU ikke kan forhandle på vegne av EØS-landene, men partene koordinerer tett med hverandre. Både EU-siden og EØS-landene er enige om at en ordnet brexit er til det beste for alle parter.
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.11.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 14.11.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.10.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2018
Foto: Europaparlamentet
Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 12.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.9.2018
I sin tale 12. september til Europaparlamentet om Unionens tilstand understreket Kommisjonens president Jean-Claude Juncker betydning av europeisk suverenitet. I alt 18 konkrete iniviativ ble lagt fram, knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk, migrasjon og finansielle tjenester, men også om avskaffelse av sommertid (se egen sak)
Dansk departementsnotat offentliggjort 24.7.2018
Høring igangsatt av Kommisjonen 17.7.2018
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 23.5.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2018
Regjeringens EU-strategi 2018-2021 og arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2018 lagt fram av Utenriksdepartementet 9.5.2018
Faktaark oppdatert av stortingsbiblioteket
EU/EØS-regelverk blir i stadig større grad håndhevet på overnasjonalt nivå. Dette gjør myndighetsoverføring mer konsti­tusjonelt utfordrende for Norge. Tre slike saker er tatt inn EØS-avtalen, men krever Stortingets godkjenning: tredje energimarkedspakke, CO2-utslipp fra biler og fartsskriver­forordningen. Stortingsbibliotekets oppdaterte faktaark viser imidlertid at en rekke andre saker er på vei. I første rekke gjelder dette EUs nye prosedyreforordning for statsstøtte, den reviderte personvernforordningen og jernbanepakke IV, som alle er vedtatt av EU, men fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen.
Høring om mulig revisjon av rekommandsjonen igangsatt av Kommisjonen 6.2.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.12.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 28.11.2017

Sider