Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
05.02.2016

06.02.2016

Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester
05.02.2016

06.02.2016

23.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
05.02.2016

06.02.2016

Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsyningsdirektivet
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel
05.02.2016

06.02.2016

Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming
05.02.2016

06.02.2016

02.03.2016
Energimerking av energirelaterte produkter på internett
05.02.2016

06.02.2016

02.03.2016
Fyrverkeridirektivet
05.02.2016

06.02.2016

Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier
05.02.2016

06.02.2016

24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon
05.02.2016

06.02.2016

24.02.2016
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid
05.02.2016

06.02.2016

24.02.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann
05.02.2016

06.02.2016

21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter
05.02.2016

06.02.2016

21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør
05.02.2016

06.02.2016

21.09.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
05.02.2016

06.02.2016

06.02.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

09.02.2016
Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

16.03.2016
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Godkjenning av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter
05.02.2016

06.02.2016

14.03.2016
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
05.02.2016

06.02.2016

22.02.2016
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
05.02.2016

06.02.2016

Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt
05.02.2016

06.02.2016

Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser
05.02.2016

06.02.2016

08.02.2016
Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger
05.02.2016

06.02.2016

Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta
05.02.2016

06.02.2016

Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus
05.02.2016

06.02.2016

Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering
11.12.2015

12.12.2015

Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
11.12.2015

12.12.2015

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

EDB-baserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
11.12.2015

01.08.2016

09.09.2016
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
11.12.2015

12.12.2015

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
11.12.2015

01.08.2017

01.08.2017
Retningslinjer om beregning av andelen fornybar energi fra varmepumper
11.12.2015

12.12.2015

Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av stekeovner og avtrekkshetter
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av kjeler og kombikjeler
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av produkter til lokal romoppvarming
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av kjeler for fast brensel
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Energimerking av ventilasjonsaggregater for husholdingsbruk
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og servere
11.12.2015

12.12.2015

Energimerking av støvsugere
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere
11.12.2015

12.12.2015

18.12.2015
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

20.01.2016
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering)
11.12.2015

12.12.2015

14.12.2015
Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler
11.12.2015

12.12.2015

14.12.2015
Godkjenning av basisstoffet fruktose i plantevernmidler
11.12.2015

12.12.2015

14.12.2015
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
11.12.2015

12.12.2015

12.12.2015
Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoksim-methyl, tiakloprid og trifloksystrobin fra plantevernmidler i visse produkter
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr, metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.12.2015

12.12.2015

21.12.2015
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia
11.12.2015

12.12.2015

Status for BSE-risiko (kugalskap) i Tsjekkia, Frankrike, Kyrpos, Liechtenstein og Sveits
11.12.2015

12.12.2015

Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater
11.12.2015

12.12.2015

03.05.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap
30.10.2015

Regnskapsdirektivet
30.10.2015

Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger
30.10.2015

01.11.2015

Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat
30.10.2015

01.11.2015

Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
30.10.2015

01.11.2015

Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter
30.10.2015

01.11.2015

Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
30.10.2015

01.11.2015

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012
30.10.2015

01.11.2015

14.12.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Miljøindikatorer for detaljhandelen
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
30.10.2015

01.11.2015

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
30.10.2015

01.11.2015

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015
30.10.2015

01.11.2015

02.07.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
30.10.2015

01.08.2016

05.08.2016
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: rapportering av tilfeller (revisjon)
30.10.2015

01.08.2016

01.07.2016
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner
30.10.2015

01.11.2015

03.11.2015
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

03.11.2015
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
30.10.2015

01.11.2015

12.11.2015
Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

03.12.2015
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
30.10.2015

01.11.2015

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet eddik i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler
30.10.2015

01.11.2015

04.11.2015
Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
30.10.2015

01.11.2015

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

01.06.2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
30.10.2015

01.11.2015

01.06.2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
30.10.2015

01.11.2015

Godkjenningsordning for produksjon av spirer
30.10.2015

01.08.2016

02.11.2015
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
30.10.2015

01.11.2015

30.10.2015
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
30.10.2015

01.11.2015

30.10.2015
EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
30.10.2015

01.11.2015

30.10.2015
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
30.10.2015

01.11.2015

30.10.2015
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i rosmarinekstrakt som antiklumpemiddel
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol
30.10.2015

01.11.2015

01.11.2015
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
30.10.2015

01.07.2016

01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
30.10.2015

01.07.2016

01.09.2016
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser
30.10.2015

01.11.2015

18.03.2016
Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe
30.11.2015

01.11.2015

Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr
30.11.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
30.10.2015

01.11.2015

24.11.2015
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
30.10.2015

01.11.2015

02.11.2015
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia
30.10.2015

01.11.2015

Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner
30.10.2015

01.11.2015

Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
30.10.2015

01.11.2015

Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
30.10.2015

01.11.2015

12.11.2015
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016
25.09.2015

26.09.2015

Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016
25.09.2015

26.09.2015

Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2015
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
25.09.2015

01.08.2016

14.09.2015
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
25.09.2015

01.08.2016

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om start- og stopperioder
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om glassproduksjon
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass
25.09.2015

01.08.2016

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon etter kloralkaliprosessen
25.09.2015

01.08.2016

Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser
25.09.2015

01.06.2016

01.06.2016
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

30.09.2015
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland
25.09.2015

26.09.2015

30.09.2015
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet
25.09.2015

28.09.2015
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

28.09.2015
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem
25.09.2015

26.09.2015

05.10.2015
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

05.12.2016
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
25.09.2015

26.09.2015

Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester
25.09.2015

26.09.2015

Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter
25.09.2015

Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

05.10.2015
Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr
25.09.2015

26.09.2015

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon
25.09.2015

26.09.2015

28.09.2015
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy
25.09.2015

26.09.2015

25.09.2015
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
25.09.2015

26.09.2015

16.01.2017
Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg
25.09.2015

26.09.2015

26.09.2015
Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer
25.09.2015

26.09.2015

26.09.2015
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
25.09.2015

01.08.2016

Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler
25.09.2015

26.09.2015

29.04.2017
Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler
25.09.2015

26.09.2015

29.04.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat
25.09.2015

26.09.2015

25.09.2015
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
25.09.2015

26.09.2015

29.09.2015
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer
25.09.2015

26.09.2015

29.09.2015
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter
25.09.2015

26.09.2015

26.09.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551)
25.09.2015

26.09.2015

26.09.2015
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler
25.09.2015

26.09.2015

27.10.2015
Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv
25.09.2015

26.09.2015

Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
25.09.2015

01.07.2016

01.09.2016

Sider