Kjemikalieforordningen REACH, Komite for (C34200)

Forsiden - Komite - Kjemikalieforordningen Reach Komite For C34200 - Kjemikalieforordningen REACH, Komite for (C34200)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Miljø

Basisrettsakt

Om komiteen

"... Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals

Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006