Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisothiazolinon (MI)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Achterhoek – Winterswijk'
EU-programmet Erasmus (2021-2027)
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Revisjon av datalagringsdirektivet
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om forhåndsnotifisering av visse forsendelser
Felles europeisk salgslov
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardiserte tilnærmingen til markedsrisiko
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
Bakkebaserte flyplasstjenester (forslag trukket av Kommisjonen)
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
Krav til miljøvennlig utforming av komplekse dekodere
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn
Omsetning av mat fra klonede dyr
Felles regler for sivil luftfart: flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner
Krav til miljøvennlig utforming eller energimerking av høytrykksrengjøringsapparater

Sider