EU-høring om fremtidg bruk av UHF-frekvensbåndet

Tittel

Public consultation on the Lamy Report: the future use of the UHF TV broadcasting band

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.01.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnotat, dansk utgave)

Offentlig høring om Lamy-rapporten
UHF-båndet i frekvensintervallet 470-790 MHz bruges i øjeblikket i hele EU typisk til digitalt jordbaseret tv (DTT) og trådløst audioudstyr til programproduktion og særlige events (forkortet PMSE og i dette tilfælde især trådløse mikrofoner) til sceneoptræden og produktion af indhold, f.eks. i teatre eller på friluftsscener. DTT-tjenester til borgerne via UHF-båndet dækker et udvalg af tv-kanaler i standarddefinition (SD) og høj definition (HD), som modtages af husstande ved hjælp af tag- og stueantenner. Mange af disse kanaler er gratis på modtagelsesstedet, dvs. at borgerne ikke betaler for at se dem på deres tv-apparater.

UHF-båndet efterspørges nu også af mobiloperatører, som vil bruge det til at tilbyde trådløse bredbåndstjenester med højere hastigheder og bedre geografisk dækning. Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) er FN's særlige agentur for informations- og kommunikationsteknologi. ITU vedtog på sin seneste Verdensomspændende Radiokonference i 2012 (WRC-12), at den øvre del af UHF-båndet, 694-790 (kaldet "700") MHz-båndet, kan bruges enten til tv-transmission eller til mobiltjenester i EU fra og med 2016, efter de enkelte landes valg.

DTT's markedets rolle og udbredelse i forhold til andre transmissionsplatforme som satellit, kabel eller IPTV er forskellig fra medlemsland til medlemsland. Imidlertid er EU nødt til at udvikle en samlet holdning til den kommende brug af UHF-båndet for at skabe størst mulige fordele for økonomien, borgerne og den kulturelle mangfoldighed. Inden udarbejdelsen af en langfristet strategi vil Kommissionen tage hensyn til en række input. Det drejer sig om Lamy-rapporten, udtalelser fra Frekvenspolitikgruppen, Kommissionens egne undersøgelser og bidragene til denne høring. Lamy-rapporten indeholder to overordnede henstillinger:

1. "2020-2030-2025"-formlen: 700 MHz-båndet skal frigøres for DTT-anvendelse inden 2020 (+/- 2 år) og stilles til rådighed ("omdefineres") til trådløst bredbånd for at give mobiloperatørerne yderligere frekvensbredde. Hvis og når båndet omdefineres, bliver overgangen en stor udfordring både nationalt og på EU-plan. Formlen giver også lovgivningsmæssig sikkerhed for DTT i frekvenserne under 700 MHz frem til 2030. Rapporten anbefaler en markedsanalyse inden 2025 for at genvurdere udviklingen og eventuelt justere EU's strategi.

2. "Fleksibilitetsløsningen" består i, at UHF-båndet bruges til trådløse rene downlink-bredbåndsapplikationer i den del af båndet, der ligger under 700 MHz (470-694 MHz-båndet). Anvendelse til tv-transmission vil altid have prioritet, men bestemte kanaler eller placeringer, der ikke bruges til jordbaseret transmission eller PMSE, kan frigøres til trådløse rene downlink-bredbåndsapplikationer, afhængigt af de nationale forhold.

Rapporten anbefaler en fælles EU-holdning ved kommende verdensomspændende radiokommunikationskonferencer for at støtte de europæiske rammer. Mere specifikt foreslår den, at EU ikke skal støtte primær allokering af 470-694 MHz-båndet – som bliver det eneste frekvensbånd til DTT – til mobile tjenester ved næste WRC i 2015 (WRC-15).

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2015
Annen informasjon

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Annen informasjon