EU-strategi for nettskyen (cloud computing)

Tittel

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.5.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.5.2011, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: Kommissionen indleder høring om, hvordan vi bedst kan udnytte "cloud computing" i Europa
Europa-Kommissionen vil gerne høre borgernes, virksomhedernes, de offentlige administrationers og andre interesserede parters mening om, hvordan vi får det størst mulige udbytte af "cloud computing". Cloud computing indebærer, at virksomheder, offentlige administrationer og private personer kan have deres data og software liggende på computere, der befinder sig et andet sted, og få adgang til dem via f.eks. internettet. Derved kan både de offentlige administrationer og virksomhederne – især små og mellemstore virksomheder – nedbringe deres it-omkostninger betydeligt, og samtidig spares der energi, ved at hardwaren udnyttes mere effektivt. Cloud computing udnyttes allerede i vid udstrækning, f.eks. til webbaserede e-mailtjenester. Tendensen er stigende, og det forventes, at cloud computing-tjenester i 2014 vil skabe indtægter på næsten 35 mia. EUR i Europa. At sørge for, at borgere og virksomheder får størst muligt udbytte af denne tekniske udvikling, er et af målene for den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Online-høringen løber indtil den 31. august. Svarene skal bidrage til en EU-strategi for cloud computing, som Kommissionen vil forelægge i 2012.

Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: "Jeg er begejstret ved tanken om, at cloud computing kan medføre lavere omkostninger, bedre tjenesteydelser og nye forretningsmuligheder. Vi har brug for en klar strategi for cloud computing, der sikrer, at vi får mest muligt ud af dette potentiale. For at vi kan ramme rigtigt, er det er vigtigt, at vi får input fra alle berørte parter."

Cloud computing vil kunne udvikle sig til en vigtig ny servicesektor og rummer dermed store muligheder for de europæiske tele- og teknologivirksomheder. Erhvervskunder og offentlige administrationer kan opnå fordele i form af lavere omkostninger og højt avancerede tjenester ved at benytte cloud computing i stedet for at installere og vedligeholde deres egen hardware og software.

Kommissionen opfordrer alle interesserede parter, især udviklere og brugere af cloud computing-tjenester, til at gøre rede for deres erfaringer, behov, forventninger og indsigt i brugen og udbuddet af cloud computing. Der ønskes især feedback om følgende spørgsmål:

• databeskyttelse og erstatningsansvar, særlig på tværs af grænserne
• andre retlige og tekniske barrierer, der kan sinke udviklingen af cloud computing i Europa
• standardiserings- og interoperabilitetsløsninger
• udbredelsen af cloud computing-tjenester, især blandt små og mellemstore virksomheder
• midler til at fremme forskning og innovation inden for cloud computing.

Resultaterne af høringen skal bidrage til en EU-strategi for cloud computing, som Kommissionen vil forelægge i 2012. Målet for denne strategi er at skabe klare retlige vilkår for udbredelse af cloud computing i Europa, stimulere udviklingen af en konkurrencedygtig europæisk sektor for cloud computing og lette udrulningen af cloud computing-tjenester for borgere og virksomheder.

Deltag i høringen via dette link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=cloudcomputing&lan...

Den digitale dagsorden:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Følg Neelie Kroes på Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.05.2011
Annen informasjon