EUs digitale agenda: sammenlignsrapport 2011

Tittel

Commission Staff Working Paper: Digital Agenda Scoreboard

Siste nytt

Rapport fra Norges EU-delegasjon publisert 6.5.2011

Som en oppfølging til EUs digitale dagsorden, la Kommisjonen 31. mai 2011 fram en digital resultattavle (scoreboard) for perioden mai 2010-mai 2011. Resultattavlen omfatter data og analyser som tidligere ble offentliggjort i Kommisjonens årlige statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon. Den ledsages av en rekke onlinerapporter om ulike sider av den digitale dagsorden, som e-forvaltning og online-tillit og –sikkerhet. Konsekvensene av resultattavlen vil bli drøftet på en konferanse ("1st Digital Agenda Assembly") i Brussel 16.-17. juni 2011.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Den norske EU-delegasjonens rapport 6.5.2011)

Norge i tet på digital satsing
Sist oppdatert: 06.06.2011 // Nordmenn bruker nettbanken og nettbutikken mest i Europa. Det viser en resultattavle for EUs digitale satsing som ble offentliggjort 31. mai.

Europakommisjonen publiserte 31. mai den første resultattavlen som skal dokumentere status og utvikling innen prioriterte områder innenfor den digitale agenda for Europa.

Norge langt fremme
Tall for Norge er inkludert i undersøkelsen, sammen med tall for søkerlandene Island, Tyrkia og Kroatia, i tillegg til de 27 medlemslandene i EU.

- Gjennomgående ligger Norge blant de fremste landene på de enkelte indikatorene, forteller forvaltningsråd ved EU-delegasjonen, John Stanley Engstrøm.

Om en ser på indikatorene som viser hvor stor andel av befolkningen og bedriftene som har tilgang til og som bruker nettet til ulike spesifiserte aktiviteter, plasserer Norge seg i snitt som nummer tre til fire blant de 31 landene.

Norge har høyest score på indikatorene for hvor stor andel av befolkningen som bruker nettbank (83 prosent) og andel av befolkningen som har bestilt varer eller tjenester elektronisk (71 prosent). Også når det gjelder andel av bedrifter som kjøper eller selger elektronisk ligger Norge på topp i Europa. Derimot er det relativt lav aktivitet i Norge når det gjelder bruk av internettbasert opplæring.

Henger etter på bredbånd
Kommissær for digital agenda, Neelie Kroes, anerkjente framdriften, men uttrykte skuffelse når det gjelder bredbåndsutbyggingen og elektronisk handel.

- Vi ser en positiv utvikling på mange av de prioriterte områdene, men vi må utnytte potensialet i vår digitale agenda enda bedre for å øke vår konkurranseevne og stimulere til innovasjon, nye jobber og bærekraft, sa hun på pressekonferansen.

Selve resultattavlen inneholder mer enn 60 indikatorer. Den viser i korte trekk god framdrift når det kommer til ordinær internettbruk, netthandel og eGovernment, men mindre framdrift for bredbåndsutbygging og internasjonal elektronisk handel.

Resultattavlen vil bli et av hovedtemaene på en stor konferanse om EUs digitale agenda, Digital Agenda Assembly, i Brussel 16. og 17. juni.

Se resultattavlen her og datagrunnlaget her.