Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder metakrylatkopolymer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 816/2013 av 28. august 2013 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva angår bruk av nøytrale metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer til kosttilskudd i fast form, og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder spesifikasjoner for basiske metakrylatkopolymer (E 1205), nøytral metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer

Commission Regulation (EU) No 816/2013 of 28 August 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Neutral methacrylate copolymer and Anionic methacrylate copolymer in solid food supplements and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the specifications for Basic methacrylate copolymer (E 1205), Neutral methacrylate copolymer and Anionic methacrylate copolymer

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av nøytrale metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer til kosttilskudd i fast form. Rettsakten endrer også unionslisten i (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner ved at to nye tilsetningsstoffer, nøytral metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer blir lagt til, og spesifikasjonene for basiske metakrylatkopolymer (E 1205) endres. Det er et teknologisk behov for å behandle kosttilskudd i fast form (kapsler og tabletter) slik at næringsstoffer i kapslene eller tablettene ikke frigjøres for raskt. Overflatebehandling av kapsler og tabletter kan forlenge frigivelse og beskytte næringsstoffene. Nøytral metakrylatkopolymer sikrer en kontinuerlig oppløsning av næringsstoffene over en definert tidsperiode, mens anioniske metakrylatkopolymer beskytter magen og / eller sensitive næringsstoffer fra å brytes ned for tidlig og er derfor egnet som overflatemiddel på kosttilskudd i fast form. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert nøytrale og anioniske metakrylatkopolymer brukt som overflatemiddel på kosttilskudd i fast form, og konkluderer med at denne bruken ikke medfører økt helsemessig risiko eller bekymring.

De to nye metakrylatkopolymer som nå er godkjent som overflatemiddel på kosttilskudd i fast form og spesifikasjonene er fastsatt i forordning (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner. Ettersom det allerede godkjente basiske metakrylatkopolymeret har E-nummer (E 1205), blir de to nye metakrylatkopolymerene ført opp rett etter, n

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2013
Anvendelsesdato i EU
18.09.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.02.2014
Anvendes fra i Norge
18.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0816
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro