Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 med hensyn til gjeldende systemer til vurdering og kontroll av standhaftigheten til yteevnen av gelender- og rekkverkssystemer som utelukkende er beregnet på anvendelse i forbindelse med bygningsarbeider for å hindre fall og som ikke er utsatt for lodrett belastning fra strukturen

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable systems to assess and verify constancy of performance of balustrade kits and railing kits intended to be used in construction works solely to prevent falls and not submitted to vertical loads from the structure

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der findes endnu ikke en relevant afgørelse om vurdering og kontrol af ydeevnens konstans for gelænder-og rækværkssystemer, der udelukkende er tilsigtet anvendt i forbindelse med bygværker for at forhindre fald og som ikke er udsat for lodret belastning fra strukturen. Det er derfor nødvendigt at fastsætte, hvilke systemer for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans der skal gælde for gelænder-og rækværkssystemer.

(2) Under hensyntagen til erfaringen med de pågældende produkters opførsel i deres levetid, som beskrevet i undersøgelsen af årsagerne til disse produkters mangler, bør vurderingen af deres ydeevne for så vidt angår alle væsentlige egenskaber undtagen reaktion ved brand, foretages af fabrikanten, inden disse produkter bringes i omsætning. Det er ikke nødvendigt med mere omkostningskrævende systemer. Hvad angår ydeevnen med hensyn til reaktion ved brand bør valget af system 1, 3 eller 4 anses for at være passende ved at henvise til forskellige underfamilier af varer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet