Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1030 av 15. juli 2020 om fastsettelse av tekniske datakrav for området "IKT-bruk og e-handel" for referanseåret 2021 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1030 of 15 July 2020 laying down the technical specifications of data requirements for the topic "ICT usage and e-commerce" for the reference year 2021, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) To ensure the correct implementation of the topic "ICT usage and e-commerce" listed in Annex I to Regulation (EU) 2019/2152, the Commission should specify the variables, the measurement unit, the statistical population, the classifications and breakdowns and the data transmission deadline in order to produce data on ICT usage and e-commerce which is comparable and harmonised between Member States.

(2) Member States should provide metadata and quality reports for the national statistical business registers and all business statistics. It is therefore necessary to define the arrangements for, content of and deadlines of those reports.

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
05.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet