EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav

Tittel

(Utkast) Kommisjonsbeslutning som endrer beslutning 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter og tilknyttede vurderings- og verifikasjonskrav

(Draft) Commission Decision amending Decisions 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU and 2014/893/EU as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for certain products, and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til tryksager og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2012/481/EU , udløber den 31. december 2018.

(2) Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til madrasser og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2014/391/EU , udløber den 23. juni 2018.

(3) Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til absorberende hygiejneprodukter og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2014/763/EU , udløber den 24. oktober 2018.

(4) Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU's miljømærke til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off), og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2014/893/EU , udløber den 9. december 2018.

(5) I overensstemmelse med konklusionerne fra kvalitetskontrollen af EU's miljømærke (REFIT) af 30. juni 2017 har Kommissionen sammen med EU's Miljømærkenævn vurderet relevansen af hver produktgruppe, inden den foreslår en forlængelse. Denne vurdering bekræftede formålstjenligheden af de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastlagt ved afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU. Vurderingen viste ydermere, at det er relevant at bibeholde disse produktgrupper under EU's miljømærke, men i nogle tilfælde ved at slå dem sammen med andre eksisterende produktgrupper for at forbedre synergien på tværs af produktgrupper og øge anvendelsen af EU-miljømærket. I revisionen bør der tages behørigt hensyn til sammenhæng mellem relevante EU-politikker, lovgivning og videnskabelig dokumentation.

(6) Tryksager og bearbejdede papirprodukter er meget nært forbundne. Ydermere er der en igangværende revision for grafisk papir, et substrat for tryksager. For at skabe flere synergier og øge anvendelsen af EU-miljømærket for disse produktgrupper bør gyldighedsperioden for de nuværende kriterier for tryksagsprodukter bringes i overensstemmelse med gyldighedsperioden for bearbejdede papirprodukter, der udløber den 31. december 2020.

(7) For at øge anvendelsen af EU-miljømærket for madrasser bør det overvejes at slå denne produktgruppe sammen med produktgruppen møbler. Som et første skridt bør gyldighedsperioden for de nuværende kriterier for madrasser bringes i overensstemmelse med gyldighedsperioden for møbler, der udløber den 28. juli 2022.

(8) For at skabe stabilitet i markedet og for nuværende og potentielle fremtidige licenshavere, hvilket kan resultere i en yderligere optagelse hos erhvervslivet, bør de nuværende EU-miljømærkekriterier for absorberende hygiejneprodukter forlænges indtil den 31. december 2022.

(9) EU-miljømærkekriterierne for kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off), bør forlænges indtil den 31. december 2021 for at gøre det muligt at afslutte deres revision.

(10) Gyldighedsperioden for disse miljøkriterier og vurderings- og verifikationskrav bør derfor forlænges.

(11) Afgørelse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet