Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2273 av 8. desember 2017 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter hva angår økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2273 of 8 December 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Artikel 42 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 giver på visse betingelser undtagelsesvis mulighed for indtil den 31. december 2017, hvis der ikke er adgang til økologisk opdrættede kyllinger, at indsætte højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk.

(2) Der har på EU-markedet ikke været adgang til økologisk opdrættede kyllinger til æglægning af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde læggehønsopdrætternes behov. For at give mere tid til at udvikle produktionen af økologiske kyllinger til æglægning bør perioden for anvendelse af de særlige produktionsregler, der tillader brugen af højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, forlænges indtil den 31. december 2018.

(3) Artikel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 giver mulighed for i kalenderårene 2015, 2016 og 2017 undtagelsesvist at anvende højst 5 % ikkeøkologisk proteinfoder til svin og fjerkræ.

(4) Der har på EU-markedet ikke været adgang til økologisk protein af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at kunne opfylde de ernæringsmæssige behov hos svin og fjerkræ på økologiske landbrugsbedrifter. Produktionen af økologiske proteinafgrøder kan stadig ikke følge med efterspørgslen. Den periode, hvor det undtagelsesvist er muligt at bruge ikkeøkologisk proteinfoder i begrænset omfang, bør derfor forlænges indtil den 31. december 2018.

(5) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet