Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av et preparat av 6-fytase produsert av Aspergillus niger (DSM 25770) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, slaktegriser, purker, mindre grisearter til slakt eller avl, slaktekalkun, avlskalkun, alle fuglearter for oppfeting, oppdrett eller egglegging, og avvendte smågriser (innehaver av godkjenningen BASF SE)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, pigs for fattening, sows, minor porcine species for fattening or for reproduction, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, all avian species for fattening or growing or reared for laying and weaned piglets (holder of the authorisation BASF SE)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) Regulation (EC) No 1831/2003 provides for the authorisation of additives for use in animal nutrition and for the grounds and procedures for granting such authorisation.

(2) In accordance with Article 7 of Regulation (EC) No 1831/2003 an application was submitted for the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770). That application was accompanied by the particulars and documents required under Article 7(3) of Regulation (EC) No 1831/2003.

(3) That application concerns the authorisation of the preparation of 6-phytase produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, pigs for fattening, sows, minor porcine species for fattening or for reproduction, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, all avian species for fattening or growing or reared for laying and weaned piglets to be classified in the additive category 'zootechnical additives'.

(4) The European Food Safety Authority (‘the Authority’) concluded in its opinion of 28 September 2017 that, under the proposed conditions of use, the preparation of 6-phytase produced by Aspergillus niger (DSM 25770) does not have an adverse effect on animal health, human health or the environment, and that it improves the zootechnical performance and/or phosphorus utilisation in the target species. The Authority does not consider that there is a need for specific requirements of post-market monitoring. It also verified the report on the method of analysis of the feed additive in feed submitted by the Reference Laboratory set up by Regulation (EC) No 1831/2003.

(5) The assessment of the preparation of 6-phytase produced by Aspergillus niger (DSM 25770) shows that the conditions for authorisation, as provided for in Article 5 of Regulation (EC) No 1831/2003, are satisfied. Accordingly, the use of that preparation should be authorised as specified in the Annex to this Regulation.

(6) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed,

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet