Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/230 av 7. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 om godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)klorid-hexahydrat, jern(II)sulfat-monohydrat, jern(II)sulfat-heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)chelat av aminosyrehydrat, jern(II)chelat av protein-hydrolysater og jern(II)chelat av glycinhydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og jerndextran som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og nr. 479/2006

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/230 of 7 February 2019 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2017/2330 concerning the authorisation of Iron(II) carbonate, Iron(III) chloride hexahydrate, Iron(II) sulphate monohydrate, Iron(II) sulphate heptahydrate, Iron(II) fumarate, Iron(II) chelate of amino acids hydrate, Iron(II) chelate of protein hydrolysates and Iron(II) chelate of glycine hydrate as feed additives for all animal species and of Iron dextran as feed additive for piglets and amending Regulations (EC) No 1334/2003 and (EC) No 479/2006

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den franske, den kroatiske og den tjekkiske sprogudgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330 indeholder en fejl i artikel 3 for så vidt angår brugen af jernoxid i dyrefoder.

(2) Den franske, den kroatiske og den tjekkiske sprogudgave af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2330 bør derfor berigtiges. Fejlen vedrører ikke de øvrige sprogudgaver.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2019
Anvendelsesdato i EU
28.02.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet