Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om korrigering av den nederlandske utgaven av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

(Draft) Commission Regulation correcting the Dutch language version of Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den nederlandske udgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 indeholder en fejl i nummer 13.8.1 og 13.8.2 i del C i bilaget for så vidt angår henvisningen til en fodermiddelbestanddel, der skal angives. Den fejlagtige henvisning til "vand" i stedet for "kalium" påvirker rækkevidden af visse forpligtelser for de erhvervsdrivende.

(2) Den nederlandske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet