Kontrollplan for avsløring av uredelig praksis i salg av visse matvarer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2013/99/EU av 19. februar 2013 om en koordinert kontrollplan for å fastslå utbredelsen av uredelig praksis i markedsføringen av visse matvarer

Commission Recommendation 2013/99/EU of 19 February 2013 on a coordinated control plan with a view to establish the prevalence of fraudulent practices in the marketing of certain foods

Siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 5.3.2013

I kjølvannet av hestekjøttskandalen har Europakommisjonen utarbeidet en kontrollplan for å fastslå utbredelsen av svindel med kjøttvarer. Planen er hjemlet i EUs kontrollforordning fra 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes. Kommisjonen anbefaler blant annet at det tas 2250 DNA-prøver av kjøttprodukter i butikkene (10-150 per land) over én måned. EUs kontrollplan ble publisert i EU-tidende 21. februar 2013. Samme dag vedtok EFTAs overvåkingsorgan den tilsvarende plan for EØS/EFTA-landene. Mattilsynet vil som resten av EU-landene gjennomføre DNA-testing av produkter som selges som storfekjøtt, for å undersøke om det er hestekjøtt i dem.

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Mattilsynets pressemelding 15.2.2013)

Mattilsynet vil gjennomføre DNA-testing av ferdigprodukter merket med storfekjøtt
Mattilsynet kommer som resten av EU-landene til å gjennomføre DNA-testing av produkter som selges som storfekjøtt, for å undersøke om det er hestekjøtt i dem. Testingen skal starte så snart som mulig.

Mattilsynet har i dag vært i møte i EUs faste komité for mattrygghet og dyrehelse (SCFCAH) i Brussel.

- Der ble det bestemt å ta ut prøver av et visst antall ferdigprodukter merket med storfekjøtt for å se om de inneholder hest. I tillegg skal det tas prøver av hestekjøtt fra normalt slaktede hester for å se om de inneholder legemiddelet fenylbutazon. Lignende tester vil også Mattilsynet gjennomføre i Norge, sier Randi Edvardsen, seksjonssjef i Mattilsynet.

Antall prøver for hvert land blir fastsatt på bakgrunn av folketall og produksjonstall.
- Det er ikke avgjort hvor mange tester vi vil utføre i Norge. Prøvene vil i første omgang bli tatt ut i en periode på én måned og starte så snart som mulig, sier Edvardsen.

Forbruker skal føle seg trygg
Hestekjøttsaken er et grovt tillitsbrudd overfor forbrukere i Norge og i mange europeiske land. Det er alvorlig når forbrukerne blir lurt. Forbrukeren skal kunne stole på at informasjonen på pakken er riktig, og innholdet i maten skal være trygg.

- Testingen vil vise hvor utbredt juks med feilmerket kjøtt er, og om hestekjøtt er trygt å spise. Når resultatet er klart kan vi se om det er behov for å innføre nye tiltak, sier Edvardsen.

Manglende sporbarhet
Matproduksjon og merking i Norge og i EU foregår etter et felles europeisk regelverk. Alle produsenter skal følge de samme kravene, og de kontrolleres av det enkelte lands matmyndigheter. Utenlandske leverandører til det norske markedet er gjenstand for de samme krav til styring og kontroll av egen produksjon som norske aktører. Det er viktig at norske importører etterspør dokumentasjon på at denne kontrollen fungerer og er effektiv.

- Det vi ser som hovedbekymringen i denne saken er at kjøttet mangler sporbarhet. Vi vet ikke hvor det kommer fra, hvilke forhold det har blitt produsert under og om det inneholder medisiner som kan være skadelig for mennesker, sier Edvardsen.

DNA-testing av mat begrenser seg til å avgjøre fra hvilken dyreart kjøttet kommer fra. DNA-test sier ingenting om hvor kjøttet kommer fra. Derfor vil matmyndighetenes fortsatt føre dokumentkontroll og tilsyn med at virksomhetens dokumentasjon stemmer.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 15.2.2013, engelsk utgave)

Horse meat: Member States endorse the Commission's control plan to detect fraud in the marketing of foods
Today, at an extraordinary Standing Committee of the Food Chain and Animal Health (SCoFCAH) organized by the European Commission, the Member States endorsed the coordinated plan announced by Health & Consumer Policy Commissioner Tonio Borg on Wednesday 13th February.

Commissioner Borg said : "I welcome the swift approval by the Member States of the plan I tabled two days ago and I call on them to keep up the pressure in their efforts to identify a clear picture and a sequence of events. Consumers expect the EU, national authorities and all those involved in the food chain to give them all the reinsurance needed as regards what they have in their plates".

This plan, co-financed by the European Commission, is to start immediately for one month (and may be extended for another two months) and includes two actions:

• Establishment of the presence of unlabelled horse meat in foods: Over the last days, official controls in some Member States revealed fraud in the marketing of foods: certain foods contained horse meat not declared in the list of ingredients and their name referred solely to the presence of beef. The plan, foresees controls, mainly at retail level, of foods destined for the final consumer and marketed as containing beef to detect the presence of unlabelled horse meat (indicative total number of 2250 samples across the Union ranging from 10 to 150 per Member State). Under current EU rules, the name of foods which only suggest the presence of beef meat where, in fact, also other species of meat are present, is misleading and breaching the legislation. In the same way, labelling of foods containing horsemeat is not in line with the Union food labelling legislation, if the presence of horse meat is not mentioned in the list of ingredients.

• Detection of possible residues of phenylbutazone in horse meat: the plan foresees testing of 1 sample for every 50 tons of horse meat. A Member State will carry out a minimum of 5 tests. Phenylbutazone is a veterinary medicinal product whose use in food producing animals, including horses, is illegal.

The plan provides for regular reporting of the results of the controls to the Commission, such as information on sampling, type of analysis and follow-up controls. For positive findings related to horse meat, the country where the animals concerned were certified for slaughter will also be reported. All these information will be included in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) so that they can be immediately used by Member States' authorities.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.02.2013
Anvendelsesdato i EU
21.02.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Annen informasjon