Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 539/2001 om listen over de tredjeland hvis statsborgere skal være i besittelse av visum ved passering av de ytre grenser, og listen over de tredjeland hvis statsborgere er fritatt for dette krav (Ukraina)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Ukraine)

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.4.2017 (enighet med Rådet)

Ukrainske statsborgere vil snart kunne reise på kortere opphold i Schengen-området uten å søke om visum. Det er klart etter at Europaparlamentet 6. april godkjente en uformell avtale med Rådet. Den vil sannsynligvis tre i kraft i juni etter formell godkjenning av EU-ministrene og publisering i EU-tidende. Visumfriheten gjelder reiser for inntil 90 dager innenfor en 180-dagers periode, men gir ikke rett til å arbeide.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Europaparlamentets pressemelding 6.4.2017)

Europa-Parlamentet godkender visumfrihed for Ukraine

Ukrainske statsborgere vil ikke længere skulle søge om visum til kortere ophold i EU, efter at Europa-Parlamentet torsdag har godkendt en uformel aftale med Rådet.

Den nye lov betyder, at ukrainere med et biometrisk pas vil kunne rejse ind i EU uden visum i op til 90 dage inden for en given 180-dages periode i forbindelse med turistrejser, besøg hos familie og venner eller i forretningsøjemed, men ikke for at arbejde. Visumfritagelsen gælder for alle EU-lande undtagen Storbritannien og Irland samt for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

“Ukraine har nået alle benchmarks og har endda gjort mere end forventet, hvad angår bæredygtige reformer”, påpeger ordføreren for forslaget Mariya Gabriel (EPP, BG), og tilføjer, at visumfritagelsen vil være et “konkret udtryk for det ukrainske folks aspirationer og engagement i at sikre fred og stabilitet samt for deres europæiske ambitioner”.

Loven, som blev godkendt med 521 stemmer for, 75 imod og 36 udeladelser, mangler stadig at blive formelt godkendt af Ministerrådet. Den vil sandsynligvis kunne træde i kraft i juni, 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Før ukrainske statsborgere kunne blive fritaget for visumkravet, skærpede EU suspensionsmekanismen for visumfrihed, så det nu er nemmere at genindføre visumkrav i ekstraordinære tilfælde.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet