Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 152/2013 av 19. desember 2012 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre hva angår tekniske gjennomføringsstandarder om kapitalkrav til sentrale motparter (EMIR)

Commission Delegated Regulation (EU) No 152/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on capital requirements for central counterparties

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til EMIR om kapitalkrav for sentrale motparter.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Forordningen kan ikke innlemmes i EØS-avtalen før EMIR-forordningen har blitt innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 19. desember 2012. Den er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2012
Anvendelsesdato i EU
11.03.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet