Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

Tittel

Rådsdirektiv 2013/22/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver angående transportpolitikk på grunn av Republikken Kroatias tiltredelse

Council Directive 2013/22/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of transport policy, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 06.01.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2) I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3) Direktiv 91/672/EØF, 92/106/EØF, 1999/37/EF, 1999/62/EF, 2003/59/EF, 2006/87/EF og 2006/126/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.05.2013
EFTA/EØS-flagg

EØS

Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 171-176
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-komitevedtaket trer i kraft når avtalen om utvidelsen av EØS med Kroatia er ratifisert
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015