Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til anvendelsen av Euro 5-trinnet ved typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards the application of the Euro 5 step to the type-approval of two- or three- wheel vehicles and quadricycles

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Rådet og Europaparlamentet og godkjent av Rådet 14.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Betegnelsen "køretøjer i klasse L" dækker en lang række forskellige lette køretøjstyper med to, tre eller fire hjul, f.eks. pedalcykler med elektrisk hjælpemotor, to- og trehjulede knallerter, to- og trehjulede motorcykler, motorcykler med sidevogn og firehjulede køretøjer (quadricykler), som f.eks. on-road-quads, terrængående køretøjer og quadrikøretøjer.

Kravene til typegodkendelse af "køretøjer i klasse L" gældende fra den 1. januar 2016 er fastlagt i forordning (EU) nr. 168/2013 og dennes fire delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

Kommissionen har på grundlag af en omfattende undersøgelse af miljømæssige konsekvenser udarbejdet en rapport til Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EU) nr. 168/2013. I rapportens konklusioner blev der fremsat anbefalinger til forbedringer af såvel forordning (EU) nr. 168/2013 som Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 44/2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 134/2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 168/2013. Anbefalingerne, der fremgår af artikel 1, stk. 1 og 2, i denne forordning, vedrører ændringer af artikel 21 og 23 i forordning (EU) nr. 168/2013.

Da typegodkendelseskravene i forordning (EU) nr. 168/2013 allerede har fundet anvendelse på et obligatorisk grundlag siden den 1. januar 2016, foreslås denne retsakt vedtaget snarest muligt, og den indeholder — i modsætning til de fleste typegodkendelsesretsakter — ikke en særskilt anvendelsesdato.

Forordning (EU) nr. 168/2013 begrænsede alle Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter til en periode på fem år, som udløber den 21. marts 2018. Da der løbende er behov for at tilpasse elementer af typegodkendelsesretsakterne til den tekniske udvikling eller indføre andre ændringer i overensstemmelse med beføjelserne, indeholder udkastet til forslaget også ændringer af artikel 75, stk. 2, i forordning (EU) nr. 168/2013 med henblik på at fastsætte bestemmelser om en beføjelsesperiode på endnu fem år med mulighed for stiltiende forlængelse.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet