Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner

Tittel

Kommmisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/128 av 25. januar 2018 om korrigering av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/504 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 167/2013 når det gjelder administrative krav for godkjenning og markedsovervåking av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/128 of 25 January 2018 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/504 implementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der forekommer en fejl i den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den svenske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, hvor termen »STAGE 3« i punkt 4.2.1.3 i bilag IV bør stå på engelsk.

(2) Hertil kommer en anden fejl i den estiske, den græske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den portugisiske og den rumænske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, hvor termen »C2a STAGE 1« i modellerne i punkt 3 og 4 i tillæg 1 til bilag IV bør stå på engelsk.

(3) Yderligere fejl forekommer i den estiske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, mere præcist i punkt 2.1.1.6 til 2.1.1.9 og punkt 4.2.1.6 til 4.2.1.9 i bilag IV samt i punkt 1 til 6 i tillæg 1 til denne bilag for så vidt angår visse bogstaver vedrørende modellen for den lovpligtige fabrikationsplade.

(4) Yderligere fejl forekommer i den spanske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, mere præcist i punkt 2.1.1.6, 2.1.1.7, 2.1.1.9, 4.2.1.6, 4.2.1.7 og 4.2.1.9 i bilag IV for så vidt angår visse bogstaver vedrørende modellen for den lovpligtige fabrikationsplade.

(5) Den estiske, den finske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den portugisiske, den rumænske, den slovenske, den spanske og den svenske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2015/504 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt af disse rettelser.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 167/2013 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
08.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2018
Anvendelsesdato i EU
15.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet