Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/592 av 1. desember 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om kriteriene for hvilken virksomhet som anses tilknyttet aktivitet til hovedvirksomheten

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/592 of 1 December 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the criteria to establish when an activity is considered to be ancillary to the main business

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til direktiv 2014/65 (MiFID) om kriteriene for hvilken virksomhet som anses som tilknyttet aktivitet. Kriteriene har betydning for fastsettelsen av unntaket fra konsesjonsplikt i MiFID II art. 2(1)j.
Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Status
ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
01.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.12.2016
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018