Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 for å tilpasse dem til utvikling på området

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1071/2009 and Regulation (EC) No 1072/2009 with a view to adapting them to developments in the sector

Del av:

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, engelsk utgave)

[Red. anm.: Klikk på lenken til "Del av: Veipakken" over for tilknyttede saker]

Reasons for and objectives of the proposal

Regulation (EC) No 1071/2009 on access to the occupation of road transport operator and Regulation (EC) No 1072/2009 on access to the international road transport market ('Regulation (EC) No 1071/2009', 'Regulation (EC) No 1072/2009' or 'the Regulations') were adopted as part of a package of measures aimed at modernising the rules governing admission to the occupation of road transport operator and access to the road transport market.

As a global objective, the Regulations support the good functioning of the single market in road transport, its efficiency and competitiveness.
Regulation (EC) No 1071/2009 lays down the provisions that undertakings must comply with, in order to access the occupation of road transport operator (passenger and freight). It also lays down certain provisions to regulate and enable enforcement by Member States.

Regulation (EC) No 1072/2009 lays down the provisions that undertakings intending to operate on the international road haulage market and on national markets other than their own (cabotage) must comply with. It includes provisions related to the documents to be issued to such undertakings by the Member State of registration (Community license), as well as to drivers from third countries (driver attestation).

An ex-post evaluation of the Regulations was carried out in 2014-2015 and concluded that the Regulations were only partly effective in achieving their original objective of creating suitable competitive conditions in the market. The main difficulties encountered were linked to shortcomings of the rules and their enforcement. This proposal, which is a REFIT initiative, is also intended to correct these shortcomings.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2017
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet