Veipakken

Forsiden - Pakke - Veipakken
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
21.02.2022
01.11.2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
20.08.2020
01.11.2022
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018
02.09.2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
02.02.2022
12.07.2022
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
06.08.2023
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022
24.03.2022
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
10.11.2017
20.03.2021
19.03.2021
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017
12.06.2021
EU-strategi for veitransport
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
19.10.2021
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsforslag 2017 om bestemmelser om kjøretøysavgifter