Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2023. Kommisjonens pressemelding 21.9.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.9.2023
Tidligere Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.7.2023 med tilbakemeldingsfrist 8.8.2023
Høring om midtveisevaluering igangsatt av Kommisjonen 15.9.2023 med frist 8.12.2023
Forslag til fortolkningsdom (svensk utgave) lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.9.2023
Tidligere Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.7.2023 med tilbakemeldingsfrist 8.8.2023
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 1.9.2023
Rapport om anvendelsen av ERIC lagt fram av Kommisjonen 14.8.2023
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. En ny norsk lov sikrer at organisasjons­formen ERIC for felles forskingsinfrastruktur kan benyttes også når Norge er vertsland.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 9.8.2023
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.7.2023
Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2023 med pressemelding
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.6.2023
Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Norge 20.6.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 21.6.2023.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.5.2023
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.5.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 30.5.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 30.5.2023
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023
Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.5.2023
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2023

Sider