Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 18.9.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 14.8.2020
Høring om veikart for planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 22.7.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 13.7.2020
Høring om veikart igangsatt av Kommisjonen 6.7.2020
Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 1.7.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.6.2020
Endringer til forslaget lagt fram av Kommisjonen 29.5.2020
Rapport med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.5.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 28.2.2020
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.12.2019

Sider