Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.10.2021
Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 20.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.11.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.11.2021
Rådskonklusjoner vedtatt 28.9.2021 med pressemelding
Rådsonklusjoner vedtatt 28.9.2021 med pressemelding
Illustrasjon: Europakommisjonen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Norge og Island). Omtale publisert av Europakommisjonen 24.9.2021
EØS-komiteen sikret 24. september 2021 norsk deltakelse i åtte EU-programmer fra starten av programperiodene 2021-2027, inkludert EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, utdannings­programmet Erasmus+, kulturprogrammet Kreativt Europa, EUs helseprogram og IKT-programmet Digitalt Europa. Forskningsprogrammet (dette faktaarket) har et totalbudsjett på hele 95,5 milliarder euro, og i tillegg kommer bidrag fra assosierte land, inkludert Norge. Det norske finansielle bidraget er anslått til 2.6 milliarder euro. En oversikt over Norges deltakelse i EU-programmer finner du på UDs hjemmesider.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen (for deltakelse av Norge og Island)
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dansk departementsnotat offentliggjort 22.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.9.2021
Dansk samlenotat offentliggjort 15.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.9.2021
Notat om etablering av et EU-rombasert system for sikring av kritisk IKT-infrastruktur lagt fram av Kommisjonen 26.8.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.9.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.8.2021
Rapport lagt fram av Kommmisjonen 5.8.2021
EØS-komitebeslutning 28.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 28.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 25.8.2021

Sider