Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Notat om planlagt oppdatering av veiledningen lagt fram av Kommisjonen 4.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.4.2021
EØS-notat offentliggjort 27.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.2.2021. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.2.2021
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 23.2.2021
Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 23.2.2021
Notat om planlagt rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 19.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.3.2021
EØS-notat offentliggjort 13.2.2021
Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 10.2.2021 med tilbakemeldingsfrist 10.3.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kompromiss frremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 28.1.2021
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 27.1.2021
Notat om evaluering av rekommandasjonen lagt fram av Kommisjonen 12.1.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 14.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 11.12.2020
Kompromiss med pressemelding fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 11.12.2020
EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 9.12.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.12.2020
Konklusjoner med pressemelding vedtatt av Rådet 1.12.2020

Sider