Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 18.5.2021
Illustrasjon: Europakommisjonen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2021
Europaparlamentet la 27. april 2021 siste hånd på beslutningsprosessen for EUs forsknings- og innovasjonsprogram 2021-2027 etter enighet med Rådet. Programmet får et EU-budsjett på 95.5 milliarder euro. I tillegg kommer bidrag fra assosierte land. Regjeringen har bedt Stortinget samtykke til norsk deltakelse med et antatt bidrag på 2.6 milliarder euro.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 12.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Rådsbehandling med pressemelding 10.5.2021 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 10.5.2021 med pressemelding (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Tillegg til samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 7.5.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 27.4.2021. Svensk departementsnotat offentliggjort 29.4.2021
Høring om initiativet for planlagt rekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 28.4.2021 med frist 21.7.2021
Høring om initiativet for planlagt rådsrekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 23.43.2021 frist 16.7.2021
Høring om initiativet for planlagt rådsrekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 20.4.2021 med frist 13.7..2021
Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 15.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 13.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.4.2021
Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 13.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 11.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.4.2021
Fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemeldinger [1] og [2] avsagt av EFTA-domstolen 25.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021

Sider