Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 28.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 25.8.2021
Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 16.7.2021
Statusrapport og ajourføring lagt fram av Kommisjonen 9.7.2021
EØS-komitebeslutning 28.7.2021 om endring av vedlegg VII til EØS-avtalen med hensyn til godkjenning av tittelen cand. med. ved Háskóli Íslands
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 26.5.2021 og kunngjort 28.6.2021
Høring om initiativet for rådsrekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 24.6.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.6.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 24.6.2021
Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 22.6.2021
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.6.2021 med pressemelding
Høring om planlagt rekommandasjon igangsatt av Kommisjonen 18.6.2021 med frist 24.9.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2021
Omtale publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 28.5.2021
Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2021
Illustrasjon: Europakommisjonen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2021
Europaparlamentet la 27. april 2021 siste hånd på beslutningsprosessen for EUs forsknings- og innovasjonsprogram 2021-2027 etter enighet med Rådet. Programmet får et EU-budsjett på 95.5 milliarder euro. I tillegg kommer bidrag fra assosierte land. Regjeringen har bedt Stortinget samtykke til norsk deltakelse med et antatt bidrag på 2.6 milliarder euro.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2021

Sider