Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 18.4.2019 (enighet med Rådet)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.4.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.4.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 15.4.2019
Rådsbehandling 15.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.4.2019

Sider