Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 12.5.2021
Høring om initiativet for EU-strategi igangsatt av Kommisjonen 12.5.2021 med frist 4.8.2021
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.5.2021
Utkast til kommisjonsfrorordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 12.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
Utkast til beslutning lagt fram av Kommisjonen 11.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 8.6.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.5.2021
Norsk forskrift kunngjort 6.5.2021
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 5.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 2.6.2021

Sider