Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Rådsbehandling med pressemelding 7.4.2020 (formell bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
Dansk departementsnotat offentliggjort 3.4.2020
Norsk innspill sendt til Kommisjonen 4.3.2020 og offentliggjort 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.4.2020
Veiledning i forbindelse med covid-19-utbruddet lagt fram av Kommisjonen 31.3.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020

Sider