Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Høring med pressemelding om initiativet for EU-strategi igangsatt av Kommisjonen 18.1.2022 med frist 15.3.2022
Notat om planlagt oppdatering av meddelelsen lagt fram av Kommisjonen 18.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 15.2.2022
Forslag til fortolkningsdom (fransk versjon) lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.1.2022
EØS-notat offentliggjort 12.1.2022. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2022
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.1.2022
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.1.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2022
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 9.2.2022
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.9.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.1.2022
Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 7.1.2022

Sider