Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.6.2022
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 22.6.2022 med pressemelding
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 22.6.2022 med pressemelding
Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 22.6.2022 med pressemelding
Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.6.2022
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.6.2022 med pressemelding
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2022
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 22.6.2022 med tilbakemeldingsfrist 20.7.2022
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.8.2022 som følge av ratifisering av Norge 22.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.8.2022 som følge av ratifisering av Norge 22.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.8.2022 som følge av ratifisering av Norge 22.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.8.2022 som følge av ratifisering av Norge 22.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 22.6.2022. Beslutningen trer i kraft 1.8.2022.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 22.6.2022. Beslutningen trer i kraft 1.8.2022.
Det reviderte avfallsdirektivet og tre andre rettsakter i den såkalte sirkulær økonomipakken ble vedtatt i 2018. EUs medlemsland hadde frist til 5. juli 2020 med å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. Ifølge KLDs EØS-notat pålegger direktivet omfattende og ambisiøse endringer og det vil bli krevende for Norge å nå de langsiktige målene for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning.

Sider