Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
24.09.2021

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
24.09.2021

Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
24.09.2021

Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
24.09.2021

EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
24.09.2021

25.09.2021

EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon ESF+/EaSI (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
24.09.2021

25.09.2021

EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett
24.09.2021

25.09.2021

EU-programmet LIFE (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
24.09.2021

25.09.2021

Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027)
24.09.2021

25.09.2021

EU-programmet for det indre marked
24.09.2021

25.09.2021

Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for harde belegningsprodukter
24.09.2021

25.09.2021

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 1.6.2021
24.09.2021

25.09.2021

03.06.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
24.09.2021

25.09.2021

Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser
24.09.2021

25.09.2021

21.05.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
24.09.2021

24.09.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
24.09.2021

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: rettelse
24.09.2021

25.09.2021

25.09.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 30.6.2021
24.09.2021

Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
24.09.2021

Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

24.09.2021
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
24.09.2021

25.09.2021

Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
24.09.2021

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
24.09.2021

Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
24.09.2021

Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
24.09.2021

Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
24.09.2021

Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
24.09.2021

Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
24.09.2021

11.06.2021
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
24.09.2021

30.06.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
24.09.2021

11.06.2021
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
24.09.2021

11.06.2021
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringskontroll
24.09.2021

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsskontroll
24.09.2021

Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
24.09.2021

Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
24.09.2021

Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy
24.09.2021

Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
24.09.2021

Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
24.09.2021

Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet
24.09.2021

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
24.09.2021

Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer
24.09.2021

Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
24.09.2021

Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser
24.09.2021

Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
24.09.2021

27.09.2021
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
24.09.2021

11.06.2021
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
24.09.2021

Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
24.09.2021

Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
24.09.2021

01.01.2017
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
24.09.2021

Pakkelevering over grensene
24.09.2021

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
24.09.2021

25.09.2021

30.09.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
24.09.2021

25.09.2021

Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
24.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Ukraina
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Nord-Makedonia
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tyrkia
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Vatikanstaten
24.09.2021

25.09.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra San Marino
24.09.2021

25.09.2021

Reduksjon av plast i miljøet
24.09.2021

25.09.2021

03.07.2021
Godkjenning av ekstrakt fra løken Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
09.07.2021

25.09.2021

27.09.2021
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Fornyet godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
24.09.2021

25.09.2021

27.09.2021
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
24.09.2021

25.09.2021

Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser
24.09.2021

25.09.2021

Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.09.2021

25.09.2021

IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
24.09.2021

25.09.2021

01.12.2021
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
24.09.2021

Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og Storbritannias unntak fra testing av tamsvin
24.09.2021

25.09.2021

30.09.2021
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
24.09.2021

25.09.2021

Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
24.09.2021

25.09.2021

Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet av visse holdte landdyr
24.09.2021

25.09.2021

Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av beskjempelsesprogrammer og sykdomstatus for listeførte sykdommer
24.09.2021

25.09.2021

Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr
24.09.2021

25.09.2021

Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
24.09.2021

25.09.2021

Import av akvatiske dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om offentlige sertifikater
24.09.2021

25.09.2021

Dyrehelse og plantehygiene: overgangsbestemmelser om offentlige sertifikater
24.09.2021

25.09.2021

Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr
24.09.2021

25.09.2021

Det europeiske forsvarsfondet (2021-2027)
28.07.2021

29.07.2021

Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2021
28.07.2021

28.07.2021

25.08.2021
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: utfyllende bestemmelser om globalt oppvarmingspotensiale og utslippsregnskap
09.07.2021

10.07.2021

Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
09.07.2021

10.07.2021

Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
09.07.2021

10.07.2021

14.09.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling
09.07.2021

10.07.2021

Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
09.07.2021

10.07.2021

14.09.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
09.07.2021

10.07.2021

11.08.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
09.07.2021

10.07.2021

14.07.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
09.07.2021

10.07.2021

12.08.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
09.07.2021

10.07.2021

13.07.2021
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
09.07.2021

Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
09.07.2021

10.07.2021

16.08.2021
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
09.07.2021

10.07.2021

16.08.2021
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr
09.07.2021

10.07.2021

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
09.07.2021

10.07.2021

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
09.07.2021

10.07.2021

Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
09.07.2021

10.07.2021

05.08.2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om formaldehyd
09.07.2021

10.07.2021

05.08.2021
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
09.07.2021

10.07.2021

12.08.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

Biocidforordningen: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
09.07.2021

10.07.2021

13.07.2021
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om planter som inneholder hydroksyantracenderivater
09.07.2021

10.07.2021

06.09.2021
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
09.07.2021

10.07.2021

07.09.2021
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber
09.07.2021

10.07.2021

06.09.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
09.07.2021

10.07.2021

23.08.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023)
09.07.2021

10.07.2021

23.08.2021
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på proteinhydrolysater
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaksyl m.fl.
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet karbontetraklorid m.fl. i eller på visse produkter
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
09.07.2021

10.07.2021

12.07.2021
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
09.07.2021

10.07.2021

09.07.2021
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering
09.07.2021

10.07.2021

Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av E. coli i fôrvarer for alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvente smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
09.07.2021

10.07.2021

15.07.2021
Kartlegging og rapportering av antimikrobiell resistens
09.07.2021

10.07.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
30.06.2021

30.06.2021

Felleseuropeisk koronasertifikat
30.06.2021

30.06.2021

01.07.2021
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
11.06.2021

12.06.2021

01.07.2021
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
11.06.2021

12.06.2021

Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
11.06.2021

12.06.2021

01.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
11.06.2021

12.06.2021

Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
11.06.2021

12.06.2021

13.06.2021
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
11.06.2021

12.06.2021

Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.06.2021

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

01.08.2021
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
11.06.2021

12.06.2021

Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)
11.06.2021

12.06.2021

01.11.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
11.06.2021

12.06.2021

28.06.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

14.06.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
11.06.2021

12.06.2021

14.06.2021
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
11.06.2021

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
11.06.2021

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
11.06.2021

Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
11.06.2021

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
11.06.2021

12.06.2021

29.06.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

29.06.2021
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om forlengelse av frister i forbindelse med covid 19-pandemien
11.06.2021

12.06.2021

Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
11.06.2021

12.06.2021

01.07.2021
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
11.06.2021

12.06.2021

Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
11.06.2021

12.06.2021

15.06.2021
Konkurranser med dyr av hestefamilien: veterinære gjennomføringsbestemmelser
11.06.2021

12.06.2021

Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser
11.06.2021

12.06.2021

24.06.2021
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
11.06.2021

12.06.2021

16.06.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
23.04.2021

28.04.2021
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
23.04.2021

24.04.2021

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
23.04.2021

24.04.2021

ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
23.04.2021

24.04.2021

02.06.2021
Kvikksølvforordningen 2017
23.04.2021

24.04.2021

04.05.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode

24.04.2021

28.05.2021
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.04.2021

24.04.2021

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelig teknikker for overflatebehandling ved bruk av organiske løsningsmidler
23.04.2021

24.04.2021

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.12.2020
23.04.2021

24.04.2021

22.12.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
23.04.2021

24.04.2021

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser om minstestørrelse på forsikringssummer
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
23.04.2021

24.04.2021

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
23.04.2021

24.04.2021

28.04.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
23.04.2021

24.04.2021

29.06.2021
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner
23.04.2021

24.04.2021

Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
23.04.2021

24.04.2021

26.04.2021

Sider