Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser