Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.4.2021
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 3.2.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 30.12.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.1.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Evalueringsrapport offentliggjort av Europaparlamentet 26.10.2018
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.10.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs kulturministre 25.11.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.09.2014
Rapport om gjennomføring av arbeidsplanen lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014
Kommisjonen la 25. august 2014 fram en rapport om gjennomføringen av arbeidsplanen for kultur 2011-2014 som EUs ministerråd vedtok 18. november 2010. Arbeidsplanen inneholdt seks prioriterte områråder: a) kulturmangfold, interkulturell dialog og en tilgjengelig og inkluderende kultur, b) kultur- og kreative industrier, c) ferdigheter og mobilitet, d) kulturarv, inkludert mobilitet av samlinger, e) kultur i utenrikssammenheng og f) kulturstatistikk.

Sider