Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.5.2019
Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.11.2018
Evalueringsrapport offentliggjort av Europaparlamentet 26.10.2018
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.10.2017
Konsitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.7.2017
EU-tidende publiserte i mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal ha blitt gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland senest 18. desember 2015.
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs kulturministre 25.11.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.09.2014
Rapport om gjennomføring av arbeidsplanen lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014
Kommisjonen la 25. august 2014 fram en rapport om gjennomføringen av arbeidsplanen for kultur 2011-2014 som EUs ministerråd vedtok 18. november 2010. Arbeidsplanen inneholdt seks prioriterte områråder: a) kulturmangfold, interkulturell dialog og en tilgjengelig og inkluderende kultur, b) kultur- og kreative industrier, c) ferdigheter og mobilitet, d) kulturarv, inkludert mobilitet av samlinger, e) kultur i utenrikssammenheng og f) kulturstatistikk.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.07.2014

Sider