Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.7.2023
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 21.6.2023 med pressemelding
Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.5.2023 med pressemelding
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 16.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 13.6.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 12.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 9.6.2023
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.12.2022
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 22.9.2022
Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.9.2022 med pressemelding
Anmodning om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 9.11.2022 og kunngjort i EU-tidende 6.3.2023
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.11.2021 med pressemelding
Svensk departementsnotat offentliggjort 20.10.2021
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.4.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 30.12.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Evalueringsrapport offentliggjort av Europaparlamentet 26.10.2018
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.

Sider