Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain