Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping

Sider