Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
Elektrisitetsdirektiv III
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked
Gasstransmisjonsforordningen
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA)
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler

Sider