Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 17.10.2023
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.9.2023 med pressemelding
Tidligere: Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.7.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 6.7.2023 og kunngjort 22.8.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2023 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 17.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 14.4.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2022 og kunngjort i EU-tidende 19.12.2022
EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.8.2022 og kunngjort i EU-tidende 14.11.2022
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2022
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider