Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Fortolkningsdommer [1] og [2] (svensk versjon) avsagt av EU-domstolen 12.5.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.5.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.1.2022 og kunngjort i EU-tidende 4.4.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.2.2022
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.1.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 22.11.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 16.8.2021
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018

Sider