Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.4.2021
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.3.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.1.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.3.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.4.2018
Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018. Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2017

Sider