Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 19.8.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 12.8.2019
Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 1.8.2019
Etter at Frostating Lagmannsrett valgte å se bort fra EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i 2017 i forbindelse med den såkalte Fosenlinjen-saken, sendte Høyesterett et oppfølgingsspørsmål til domstolen i Luxembourg. Sakens bakgrunn er en tvist mellom fergeselskapet Fosenllinjen AS og transportselskapet AtB AS, eid av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Fosenlinjen mente seg uriktig forbigått i en anbudskonkurranse om fergetjenester, fordi AtB hadde unnlatt å stille dokumentasjonskrav for anslått drivoljeforbruk i tilbudene. Anbudsrunden ble annulert, men Fosenlinjen AS gikk til sak mot AtB med krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse. EFTA-domstolen konkluderer at håndhevelsesdirektivet ikke krever at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er tilstrekkelig til å tilkjenne tap for tap av fortjeneste til personer som har blitt skadelidende som følge av en overtredelse.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 6.8.2018
Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018
Norsk forskrift kunngjort 6.4.2018. Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 6.4.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.10.2017
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 7.10.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.9.2017
Europakommmisjonen etablerte i 2016 et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon.

Sider