Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 25.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 25.9.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.9.2023
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.9.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 19.9.2023
Tidligere: Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 11.5.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2023
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.5.2023 og kunngjort i EU-tidende 6.9.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 7.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 4.9.2023
EØS-komiteen vedtok i november 2014 å innlemme EUs nye forbrukerprogram 2014-2020 i EØS-avtalen. Forbrukerprogrammet har et budsjett på 200 millioner euro og inneholder konkrete mål og tiltak som skal bidra til gjennomføring av den EUs strategi for forbrukerpolitikk. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet.
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 3.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 14.9.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Barne- og familiedepartementet 5.7.2023 med frist 5.10.2023
Norsk forskrift kunngjort 29.6.2023
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.9.2023
Norsk lov og ikrafttredelse kunngjort 16.6.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 6.6.2023
Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Liectenstein 11.3.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.7.2023.
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte forbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Liechtenstein har 25. mai 2023 meddelt sin oppfyllelse av forfatningsrettslige krav, og EØS-komiteens beslutning vil tre i kraft 1. juli 2023. Både tidligere og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2023 som følge av oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2023 som følge av oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 17.5.2023

Sider