Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet: endringsbestemmelser