Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Digital Decade - statusrapport 2024 KOM(2024) 260
Felles gjennomføringsplan for migrasjons- og asylpakten KOM(2024) 251
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2023 KOM(2024) 231
Pilotmekanisme for å fremme utviklingen i hydrogenmarkedet
Evaluering av ordningen for sivil beredskap i Unionen 2017-2022 KOM(2024) 212
Samarbeid om folkehelse KOM(2024) 206
EUs kjemikalielovgivning: veiledende kriterier og prinsipper for konseptet essensiell bruk C(2024) 1995
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2024 KOM(2024) 173
EU-strategi om omstilling til ren energi KOM(2024) 163
Høyere utdanning: plan for en europeisk grad KOM(2024) 144
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2024 KOM(2024) 136
EU-strategi for økt bioteknologi og -produksjon KOM(2024) 137
EU-strategi for balansert migrasjon KOM(2024) 126
EUs klimarisikohåndtering KOM(2024) 91
EUs konkurransepolitikk i 2023 KOM(2024) 115
EU-strategi for forsvarsindustriell beredskap JOIN(2024) 10
Avanserte materialer for industrielt lederskap KOM(2024) 98
Hvitbok om digital infrastruktur KOM(2024) 81
Det indre marked - statusrapport 2024 KOM(2024) 77
EU-strategi om veien til klimanøytralitet innen 2050 KOM(2024) 63
EU-strategi om industriell karbonhåndtering for EU KOM(2024) 62
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren (2018-2022) KOM(2024) 36
EU-strategi for å øke startups og innovasjon innen kunstig intelligens KOM(2024) 28
EU-henstilling om en felles europeisk grad innen høyere utdanning Ares(2024)132416
Statusrapport om helseberedskap (2023) KOM(2023) 792
EU-strategi om et felles europeisk mobilitetsdatarom KOM(2023) 751
EU-strategi for el-nett KOM(2023) 757
Innovasjonsfondet: gjennomføringsrapport 2022 KOM(2023) 732
Dublin III-forordningen: forbedre effektiviteten og identifisere god praksis SWD(2023) 390
EU-strategi for kunnskaps- og talentmobilitet KOM(2023) 715
Det europeiske administrasjonsområdet (ComPAct) KOM(2023) 667
EUs håndtering av medisinmangel KOM(2023) 672
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2023 KOM(2023) 652
EUs klimainnsats: framdriftsrapport 2023 KOM(2023) 653
EUs handlingsplan for vindkraft KOM(2023) 669
EUs energiunion - statusrapport 2023 KOM(2023) 650
Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2021 KOM(2023) 655
EUs politiske initiativ for å fremme investeringer i rene teknologier KOM(2023) 684
EU-strategi for bekjempelse av trusler fra droner KOM(2023) 659
Kommisjonens arbeidsprogram for 2024 KOM(2023) 638
Demografisk endring i Europa: en verktøykasse for handling KOM(2023) 577
EU-erklæring om sykling KOM(2023) 566
Digital Decade - statusrapport 2023 KOM(2023) 570
Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling KOM(2023) 558
EUs 'State of the Union' 2023 State of the Union 2023
SMB-støttepakke KOM(2023) 535
Digital trygdekoordinering KOM(2023) 501
Elektronisk merking av storfe KOM(2023) 498
EU-innbyggerinitiativet mot dyreforsøk i kosmetikksektoren C(2023) 5041
EU-initiativ om Web 4.0 og virtuelle verdener KOM(2023) 442
Innovasjon i Europa: statusrapport 2023 Rapport av 6.7.2023
Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling KOM(2023) 376
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa: statusrapport 2023 Rapport av 6.7.2023
Robust og bærekraftig bruk av EUs naturressurser KOM(2023) 410
Global strategi for forskning og innovasjon: rapport 2023 KOM(2023) 356
EU-strategi for økt økonomisk sikkerhet JOIN(2023) 20
Rammeverk for bærekraftig finansiering KOM(2023) 317
Helhetlig tilnærming til mental helse KOM(2023) 298
Evaluering av den europeiske mediebransjen SWD(2023) 150
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023 KOM(2023) 274
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi (revisjon 2023) KOM(2023) 306
Planlagt handlingsplan om økt bruk av varmepumper Ares(2023)3023552
EU-strategi for reform av legemiddellovgivningen og tiltak mot antimikrobiell resistens KOM(2023) 190
Praktiske fremgangsmåter for fusjonskontroll C(2023) 2402
EU-plattform for cybersikkerhetsferdigheter KOM(2023) 207
Visjon for virtuelle verdener (metaverse) Ares(2023)2474961
EUs konkurransepolitikk i 2022 KOM(2023) 184
EUs langsiktige konkurranseevne (2023) KOM(2023) 168
Forsyning av kritiske råvarer i en grønn og digital overgang KOM(2023) 165
EUs indre marked: status og fremtidsutsikter etter 30 år KOM(2023) 162
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning KOM(2023) 146
Fremme av e-mobilitet gjennom bygningspolitikk KOM(2023) 76
Grønn klimanøytral industristrategi 2023 KOM(2023) 62
Det indre marked - statusrapport 2023 SWD(2023) 26
Styrking av dialogen mellom arbeidslivets parter i Europa KOM(2023) 40
EU-strategi for mer effektiv retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold KOM(2023) 45
Veien til et sterkere clearingsystem i EU KOM(2022) 696
EU-strategi for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast KOM(2022) 682
EUs globale helsestrategi KOM(2022) 675
Statusrapport om helseberedskap (2022) KOM(2022) 669
EU-strategi for droner versjon 2.0 KOM(2022) 652
Anbefaling om inkludering av Bulgaria, Romania og Kroatia i Schengenområdet KOM(2022) 636
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2022 KOM(2022) 643
Bærekraftig utvikling av den europeiske algesektoren KOM(2022) 592
Forurenser betaler-prinsippet Ares(2022)7789078
EU-politikk for cyberforsvar JOIN(2022) 49
EUs klimainnsats: fremdriftsrapport 2022 KOM(2022) 514
EUs energikrise 2022: handlingsplan for felles tiltak KOM(2022) 553
Handlingsplan for digitalisering av energisektoren KOM(2022) 552
Kommisjonens arbeidsprogram for 2023 KOM(2022) 548
Europeisk samvirkepolitikk for digitale offentlige tjenester KOM(2022) 710
EUs program for luftfartssikkerhet KOM(2022) 529
Håndheving av EU-retten KOM(2022) 518
Evaluering av EU-regelverket for dyrevelferd SWD(2022) 328
Fordelingsvirkninger av nasjonale tiltak og reformer KOM(2022) 494
Veien mot en asbestfri fremtid KOM(2022) 488
Innovasjon i Europa: statusrapport 2022 Rapport av 22.9.2022
EUs 'State of the Union' 2022 State of the Union 2022
Beskyttelse av kulturarven mot virkningene av klimaendringer Kommisjonsrapport av 7.9.2022
EU-strategi om tilgang til omsorg KOM(2022) 440