Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Europeisk universitetsstrategi
18.01.2022
Håndtering av utenlandsk innblanding i forskning og innovasjon
18.01.2022
Bærekraftige karbonkretsløp
15.12.2021
Ny EU-ramme for bytrafikk
14.12.2021
EU-handlingsplan for grensekryssende passasjertransport med tog
14.12.2021
Forlengelsen av det transeuropeiske transportnettverket til land utenfor EU
14.12.2021
Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi
09.12.2021
Gjennomgang av regelverket for europeisk arbeidsmarkedsstatistikk om foretak
03.12.2021
Felles håndtering av covid-19-utfordringer
01.12.2021
Styringsmodell for det europeiske forskningsområdet (ERA)
26.11.2021
Kapitalmarkedsunionen: tiltakspakke 2021
25.11.2021
Utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer
19.11.2021
EUs konkurransepolitikk: status og planer 2021
18.11.2021
EU-strategi om sunn jord for 2030
17.11.2021
Ren energi: status for utviklingen av konkurranseevnen 2021
26.10.2021
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2021
26.10.2021
Det europeiske CO2-markedet: statusrapport for 2020
26.10.2021
Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2019
26.10.2021
EUs energiunion - statusrapport 2021
26.10.2021
Kommisjonens arbeidsprogram for 2022
19.10.2021
EU-strategi for Arktis (oppdatering 2021)
13.10.2021
Gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien
22.09.2021
Regulering av korttidsutleie på turistområdet
16.09.2021
EUs 'State of the Union’ 2021
15.09.2021
Et nytt europeisk Bauhaus for bærekraftig design
15.09.2021
Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling
08.09.2021
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020
05.08.2021
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
14.07.2021
EUs konkurransepolitikk i 2020
07.07.2021
EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi
06.07.2021
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
28.06.2021
Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027
24.06.2021
Den første lærdom fra covid-19-pandemien
15.06.2021
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
02.06.2021
EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
18.05.2021
EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
17.05.2021
EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030
12.05.2021
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
12.05.2021
EU-strategi for covid-19-behandling
06.05.2021
Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
05.05.2021
Forbedring av EUs lovgivningsprosess
29.04.2021
EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens
21.04.2021
Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt
21.04.2021
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon
25.03.2021
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning
17.03.2021
EU-initiativ om straksbetalinger
10.03.2021
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår
09.03.2021
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan
04.03.2021
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
03.03.2021
Arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
24.02.2021

Sider