Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-strategi for Arktis (oppdatering 2021)
13.10.2021
Gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien
22.09.2021
Regulering av korttidsutleie på turistområdet
16.09.2021
EUs 'State of the Union’ 2021
15.09.2021
Et nytt europeisk Bauhaus for bærekraftig design
15.09.2021
Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling
08.09.2021
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020
05.08.2021
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
14.07.2021
EUs konkurransepolitikk i 2020
07.07.2021
EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi
06.07.2021
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
28.06.2021
Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027
24.06.2021
Innovasjon i Europa: statusrapport 2021
21.06.2021
Den første lærdom fra covid-19-pandemien
15.06.2021
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
02.06.2021
EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
18.05.2021
EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
17.05.2021
EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030
12.05.2021
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
12.05.2021
EU-strategi for covid-19-behandling
06.05.2021
Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
05.05.2021
Forbedring av EUs lovgivningsprosess
29.04.2021
EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens
21.04.2021
Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt
21.04.2021
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon
25.03.2021
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning
17.03.2021
EU-initiativ om straksbetalinger
10.03.2021
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår
09.03.2021
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan
04.03.2021
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
03.03.2021
Arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
24.02.2021
EU-strategi for klimatilpasning
24.02.2021
Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri
22.02.2021
Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator)
17.02.2021
Europeisk krefthandlingsplan
03.02.2021
Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring
27.01.2021
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
19.01.2021
EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Europeisk klimapakt
10.12.2020
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
10.12.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
09.12.2020
Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren
03.12.2020
EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren
02.12.2020
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020
30.11.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
25.11.2020
Handlingsplan for immaterialrett i Europa
25.11.2020
Luftkvalitet i Europa – 2020
23.11.2020
EU-strategi for vindkraft til havs
19.11.2020
Europeisk forbrukeragenda 2020-2025
13.11.2020
'Education and Training Monitor 2020'
12.11.2020

Sider