Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EUs 'State of the Union' 2023
13.09.2023
SMB-støttepakke
12.09.2023
Digital trygdekoordinering
06.09.2023
Elektronisk merking av storfe
30.08.2023
EU-innbyggerinitiativet mot dyreforsøk i kosmetikksektoren
25.07.2023
Innovasjon i Europa: statusrapport 2023
06.07.2023
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa: statusrapport 2023
06.07.2023
Strategisk fremsynsrapport 2023 for EUs politikkutvikling
06.07.2023
Robust og bærekraftig bruk av EUs naturressurser
05.07.2023
Global strategi for forskning og innovasjon: rapport 2023
29.06.2023
EU-strategi for økt økonomisk sikkerhet
20.06.2023
Det europeiske administrasjonsområdet (ComPAct)
14.06.2023
Rammeverk for bærekraftig finansiering
13.06.2023
EU-strategi for karbonhåndtering – karbonfangst, -utnyttelse og -lagring innen 2030
08.06.2023
Helhetlig tilnærming til mental helse
07.06.2023
Evaluering av den europeiske mediebransjen
17.05.2023
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023
16.05.2023
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi (revisjon 2023)
15.05.2023
Planlagt handlingsplan om økt bruk av varmepumper
28.04.2023
EU-strategi for reform av legemiddellovgivningen og tiltak mot antimikrobiell resistens
26.04.2023
Praktiske fremgangsmåter for fusjonskontroll
20.04.2023
EU-plattform for cybersikkerhetsferdigheter
18.04.2023
Visjon for virtuelle verdener (metaverse)
05.04.2023
EUs konkurransepolitikk i 2022
04.04.2023
EUs indre marked: status og fremtidsutsikter etter 30 år
16.03.2023
Forsyning av kritiske råvarer i en grønn og digital overgang
16.03.2023
EUs langsiktige konkurranseevne (2023)
16.03.2023
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning
14.03.2023
EU-strategi for bekjempelse av trusler fra droner
06.03.2023
Fremme av e-mobilitet gjennom bygningspolitikk
15.02.2023
Grønn klimanøytral industristrategi 2023
01.02.2023
Det indre marked - statusrapport 2023
31.01.2023
Styrking av dialogen mellom arbeidslivets parter i Europa
25.01.2023
EU-strategi for mer effektiv retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
24.01.2023
Veien til et sterkere clearingsystem i EU
07.12.2022
EU-strategi for biobasert, biologisk nedbrytbar og komposterbar plast
30.11.2022
EUs globale helsestrategi
30.11.2022
Statusrapport om helseberedskap (2022)
30.11.2022
EU-strategi for droner versjon 2.0
29.11.2022
Anbefaling om inkludering av Bulgaria, Romania og Kroatia Schengenområdet
16.11.2022
Bærekraftig utvikling av den europeiske algesektoren
15.11.2022
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2022
15.11.2022
Forurenser betaler-prinsippet
11.11.2022
EU-politikk for cyberforsvar
10.11.2022
EUs klimainnsats: fremdriftsrapport 2022
26.10.2022
Handlingsplan for digitalisering av energisektoren
18.10.2022
EUs energikrise 2022: handlingsplan for felles tiltak
18.10.2022
Kommisjonens arbeidsprogram for 2023
18.10.2022
Europeisk samvirkepolitikk for digitale offentlige tjenester
18.10.2022
EUs program for luftfartssikkerhet
17.10.2022
Håndheving av EU-retten
13.10.2022
Evaluering av EU-regelverket for dyrevelferd
04.10.2022
Fordelingsvirkninger av nasjonale tiltak og reformer
28.09.2022
Veien mot en asbestfri fremtid
28.09.2022
Innovasjon i Europa: statusrapport 2022
22.09.2022
EUs 'State of the Union' 2022
14.09.2022
Beskyttelse av kulturarven mot virkningene av klimaendringer
07.09.2022
EU-strategi om tilgang til omsorg
07.09.2022
Strategi for bekjempelse av covid-19 høsten 2022 og vinteren 2023
02.09.2022
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2021
05.08.2022
Veikart for forskning og utvikling om lavkarbonteknologi for energiintensive bedrifter
04.08.2022
EUs konkurransepolitikk i 2021
14.07.2022
Europeisk innovasjonsagenda 2022
05.07.2022
Strategisk fremsynsrapport 2022 for EUs politikkutvikling
29.06.2022
Veiledning om gjennomføring av EUs produktregler 2022
29.06.2022
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2022
24.05.2022
Flerårige strategisk politikk for integrert europeisk grenseforvaltning
24.05.2022
EU-meddelelse om energisparing
18.05.2022
EU-strategi for solenergi
18.05.2022
REPowerEU: handlingsplan for sikker og bærekraftig energi
18.05.2022
Forbrukerbeskyttelse på nettet: kvalitetskontroll av EU-lovgivningen
17.05.2022
EU-strategi for et bedre internett for barn (2022): et digitalt tiår for barn og unge
11.05.2022
Krav til miljøvennlig utforming og energimerking av varer: arbeidsplan 2022-2024
04.05.2022
Meddelelse om europeisk helsedataområde
03.05.2022
EU-strategi for bærekraftige tekstiler
30.03.2022
Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2022-2024
30.03.2022
Bærekraftige produkter som norm
30.03.2022
Mulige EU-tiltak for sikring av gassforsyninger og lavere energipriser
23.03.2022
Evaluering av retningslinjene for statsstøtte til banker i vanskeligheter
17.03.2022
Sikker og bærekraftig energi til overkommelige priser (REPowerEU)
08.03.2022
Europeisk vekstmodell for en grønn, digital og motstandsdyktig økonomi
02.03.2022
Det indre marked - statusrapport 2022
22.02.2022
EU-strategi for romtrafikkstyring
15.02.2022
EU-strategi for utvikling og produksjon av mikrochips
08.02.2022
Retningslinjer om passasjertransport med drosje eller private kjøretøy med sjåfør
04.02.2022
EU-verktøykasse mot piratkopiering og forfalskede varer
03.02.2022
EU-strategi for standardisering
02.02.2022
EU-erklæring om digitale rettigheter og prinsipper
26.01.2022
Scenarier for overgang til et bærekraftig og digitalt mobilitetsøkosystem
24.01.2022
Sektorundersøkelse om tingenes internett på forbrukerområdet
20.01.2022
Håndtering av utenlandsk innblanding i forskning og innovasjon
18.01.2022
Europeisk universitetsstrategi
18.01.2022
Bærekraftige karbonkretsløp
15.12.2021
EU-handlingsplan for styrking av langdistanse- og grensekryssende jernbane
14.12.2021
Ny EU-strategi for bymobilitet
14.12.2021
Forlengelsen av det transeuropeiske transportnettverket til land utenfor EU
14.12.2021
Europeisk handlingsplan for samfunnsøkonomi
09.12.2021
Felles håndtering av covid-19-utfordringer
01.12.2021
Styringsmodell for det europeiske forskningsområdet (ERA)
26.11.2021
Kapitalmarkedsunionen: tiltakspakke 2021
25.11.2021
Utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer
19.11.2021
EUs konkurransepolitikk: status og planer 2021
18.11.2021
EU-strategi om sunn jord for 2030
17.11.2021
Kvalitet på bensin og diesel til veitransport - statusrapport 2019
26.10.2021
EUs energiunion - statusrapport 2021
26.10.2021
Ren energiteknologi: status for utviklingen i 2021
26.10.2021
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2021
26.10.2021
Det europeiske CO2-markedet: statusrapport for 2020
26.10.2021
Kommisjonens arbeidsprogram for 2022
19.10.2021
EU-strategi for Arktis (oppdatering 2021)
13.10.2021
Gjennomgang av tilsynsregelverket for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i forbindelse med gjenoppretting etter covid-19-pandemien
22.09.2021
Regulering av korttidsutleie på turistområdet
16.09.2021
EUs 'State of the Union’ 2021
15.09.2021
Et nytt europeisk Bauhaus for bærekraftig design
15.09.2021
Strategisk fremsynsrapport 2021 for EUs politikkutvikling
08.09.2021
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2020
05.08.2021
Klar for 55: EUs klimapakke 2021
14.07.2021
EUs konkurransepolitikk i 2020
07.07.2021
EU-strategi for finansiering av overgang til en bærekraftig økonomi
06.07.2021
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027
28.06.2021
Handlingsplan for transport på innlands vannvei 2021-2027
24.06.2021
Den første lærdom fra covid-19-pandemien
15.06.2021
EU-strategi for styrking av Schengen-samarbeidet
02.06.2021
EU-strategi for internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
18.05.2021
EU-strategi for en bærekraftig blå økonomi
17.05.2021
Handlingsplan for nullutslipp til luft, jord og vann
12.05.2021
EU-strategi for bærekraftig og konkurransedyktig akvakultur 2021-2030
12.05.2021
EU-strategi for covid-19-behandling
06.05.2021
Europeisk industristrategi - ajourføring 2021
05.05.2021
Forbedring av EUs lovgivningsprosess
29.04.2021
EU-strategi og -handlingsplan for kunstig intelligens
21.04.2021
Bærekraftig finansiering i tråd med Europas grønne pakt
21.04.2021
EU-handlingsplan for fremme av økologisk produksjon
25.03.2021
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning
17.03.2021
EU-initiativ om straksbetalinger
10.03.2021
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår
09.03.2021
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan
04.03.2021
EU-strategi for funksjonshemmedes rettigheter 2021-2030
03.03.2021
Arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer
24.02.2021
EU-strategi for klimatilpasning
24.02.2021
Handlingsplan for synergi mellom sivil industri, forsvarsindustri og romindustri
22.02.2021
Europeisk beredskapsplan mot covid-19-varianter og fremtidige utbrudd (HERA-inkubator)
17.02.2021
Europeisk krefthandlingsplan
03.02.2021
Demografiske endringer i Europa: grønnbok om aldring
27.01.2021
Handlingsplan for bekjempelse av covid-19
19.01.2021
EU-strategi for håndtering av misligholdte lån i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Beredskapstiltak for brexit uten avtale
10.12.2020
Europeisk klimapakt
10.12.2020
EU-strategi om bærekraftig og smart transport
09.12.2020
Handlingsplan for gjenoppretting og omstilling av mediesektoren
03.12.2020
EU-strategi om forsiktighetsregler overfor Covid-19 gjennom vinteren
02.12.2020
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2020
30.11.2020
Handlingsplan for immaterialrett i Europa
25.11.2020
EU-strategi for tilgang til og utvikling av legemidler
25.11.2020
Luftkvalitet i Europa – 2020
23.11.2020
EU-strategi for havvind
19.11.2020
Europeisk forbrukeragenda 2020-2025
13.11.2020
Education and Training Monitor 2020
12.11.2020
Europeisk helseberedskapsunion
11.11.2020
Ytterligere covid-19-tiltak
28.10.2020
Havobservasjoner: mulige EU-tiltak
22.10.2020
Strategi for programvare med åpen kildekode
21.10.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2021
19.10.2020
Covid-19: nøkkelfaktorer for vaksinestrategier og igangsetting av vaksinering
15.10.2020
EUs energiunion - statusrapport 2020
14.10.2020
Strategi for renovasjon av bygninger
14.10.2020
EU-strategi for kjemikalier
14.10.2020
Strategi for reduserte utslipp av metan
14.10.2020
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2020
14.10.2020
Ren energiteknologi: statusrapport utviklingen i 2020
14.10.2020
Utforming av det europeiske utdanningsområdet mot 2025
30.09.2020
Det europeiske forskningsområdet (ERA): videreutvikling
30.09.2020
Handlingsplan for digital utdanning 2021-2027
30.09.2020
EU-pakke for digital finans
24.09.2020
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
24.09.2020
Kapitalmarkedsunionen: handlingsplan 2020
24.09.2020
EUs klimaplan for 2030
17.09.2020
EUs 'State of the Union' 2020
16.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer
03.09.2020
EU-strategi for energisystemintegrasjon
08.08.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
24.07.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
24.07.2020
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
15.07.2020
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
15.07.2020
EUs konkurransepolitikk i 2019
09.07.2020
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
09.07.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
08.07.2020
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport 2020
27.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
Strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Veiledning om personvern i forbindelse med covid-19-mobilapplikasjoner
17.04.2020
Veiledning om passasjerretigheter i forbindelse med Covid-19-utbruddet
18.03.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi 2020
10.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
EU-høring om lønnsgapet mellom kvinner og menn
05.03.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020
Hvitbok om kunstig intelligens
19.02.2020
Høring om regulering av markedet for finansielle instrumenter
17.02.2020
Covid-19-krisen: europeisk veikart for koordinert utfasing av restriksjonene
15.02.2020
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
29.01.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
14.01.2020
EU-høring om rammeverk for finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
19.12.2019
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
13.12.2019
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
31.10.2019
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
EU-høring om endringer til kapitalkravregelverket
11.10.2019
EUs koordinerte risikovurdering av sikkerheten i 5G-nett
09.10.2019
EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern
09.08.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EU-høring om energisektoren med fokus på gassmarkedet
23.07.2019
EUs konkurransepolitikk i 2018
15.07.2019
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
03.07.2019
EU-høring om bærekraftige batterier
13.06.2019
EØS-rådets konklusjoner mai 2019
21.05.2019
EU-høring om mobilladere
14.05.2019
EUs strategiske dagsorden for 2019-2024: anbefalinger
30.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
Framtiden til European Single Sky
15.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
09.04.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
09.04.2019
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
08.04.2019
Veikart for utvikling av rene biler
18.03.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
11.03.2019
EU-studie om behovet for sikre parkeringsplasser for lastebiler og vogntog
11.03.2019
Kvinner i forskning (2018)
08.03.2019
EU-høring om likestilling
08.03.2019
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018
15.02.2019
EU-høring om elektroniske info-vedlegg til legemidler
31.01.2019
Mot et bærekraftig Europa innen 2030
30.01.2019
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren
28.01.2019
EU-høring om europeisk fiskeristatistikk
18.01.2019
EU-høring om 5G-basestasjoner og trådløse småceller
16.01.2019
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EØS/EFTA-landene, samt Andorra, Monaco og San Marino i 2017-2018
11.12.2018
EU-plan for fremme av kunstig intelligens
07.12.2018
EU-høring om produktpolitikk for en sirkulær økonomi
29.11.2018
EU-klimavisjon for 2050
28.11.2018
Harmoniserte standarder for det indre marked
22.11.2018
Helse i Europa 2018
22.11.2018
Status for det indre marked (2018)
22.11.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene
23.10.2018
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019
23.10.2018
EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'
16.10.2018
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019
11.10.2018
EU-strategi for bioøkonomi
11.10.2018
EUs "State of the Union" 2018
12.09.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger
12.09.2018
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
06.09.2018
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp
17.07.2018
EUs konkurransepolitikk i 2017
18.06.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester
01.12.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Handlingsplan 2017-2019 for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy
20.11.2017
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte
20.11.2017
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030
20.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
24.10.2017
EU-retningslinjer for matdonasjon
16.10.2017
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter
03.10.2017
EU-høring om retningslinjer for offentlige anskaffelser for innovasjon
03.10.2017
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
03.10.2017
Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land
29.09.2017
Bevaring og styrking av Schengenområdet
27.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn
20.09.2017
Vekst og samhørighet i grenseområdene
20.09.2017
EU-strategi for europeisk industri
13.09.2017
EUs "State of the Union" 2017
13.09.2017
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018
25.08.2017
EU-høring om evaluering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
27.07.2017
EUs forbrukerundersøkelse 2017
25.07.2017
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
29.06.2017
Regulering av droner
16.06.2017
EU-strategi for sentrale motparter
13.06.2017
EU-handlingsplan for miljørapportering
09.06.2017
EU-strategi for europeisk luftfart
08.06.2017
EU-strategi for veitransport
31.05.2017
Fornyet EU-strategi for høyere utdanning
30.05.2017
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning
30.05.2017
Statusrapport om e-handel
10.05.2017
Handlingsplan for styrking av SOLVIT
02.05.2017
Europas sosiale dimensjon i 2025
26.04.2017
Europeisk søyle for sosial rettigheter
26.04.2017
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet
30.03.2017
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester
23.03.2017
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene
23.03.2017
EU-høring om FinTech: teknologisk innovasjon for finanssektoren
23.03.2017
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020
15.03.2017
Hvitbok om EU-27s fremtid
01.03.2017
Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning
06.02.2017
Midtveisevaluering av Horisont 2020: EU-høring om offentlig-offentlige forskningspartnerskap
27.01.2017
EU-strategi om utveksling og vern av persondata
10.01.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
10.01.2017
Etablering av en europeisk dataøkonomi
10.01.2017
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
10.01.2017
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet
15.12.2016
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2015-2016
13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten
12.12.2016
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
08.12.2016
Investering i Europas ungdom
07.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer
07.12.2016
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: arbeidsplan 2016-2019
30.11.2016
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
30.11.2016
EU-tiltakspakke for ren energi
30.11.2016
God praksis ved behandling av statsstøttesaker
25.11.2016
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016

Sider