Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidsmarkedspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
Framtiden til European Single Sky
15.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
09.04.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
09.04.2019
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
08.04.2019
Digitaliseringens virkninger på arbeidsmarkedet
08.04.2019
Veikart for utvikling av rene biler
18.03.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
11.03.2019
EU-studie om behovet for sikre parkeringsplasser for lastebiler og vogntog
11.03.2019
Kvinner i forskning (2018)
08.03.2019
EU-høring om likestilling
08.03.2019
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018
15.02.2019
EU-høring om elektroniske info-vedlegg til legemidler
31.01.2019
Mot et bærekraftig Europa innen 2030
30.01.2019
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren
28.01.2019
EU-høring om europeisk fiskeristatistikk
18.01.2019
EU-høring om 5G-basestasjoner og trådløse småceller
16.01.2019
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EØS/EFTA-landene, samt Andorra, Monaco og San Marino i 2017-2018
11.12.2018
EU-plan for fremme av kunstig intelligens
07.12.2018
EU-høring om produktpolitikk for en sirkulær økonomi
29.11.2018
EU-klimavisjon for 2050
28.11.2018
Forenkling av EU-regelverket og fjerning av administrative byrder: statusrapport 2018
26.11.2018
Harmoniserte standarder for det indre marked
22.11.2018
Helse i Europa 2018
22.11.2018
Status for det indre marked (2018)
22.11.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer
07.11.2018
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene
23.10.2018
Kommisjonens arbeidsprogram for 2019
23.10.2018
EU-rapporten 'Education and Training Monitor 2018'
16.10.2018
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass
15.10.2018
EUs forbrukerundersøkelse 2018
12.10.2018
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2019
11.10.2018
EU-strategi for bioøkonomi
11.10.2018
EUs "State of the Union" 2018
12.09.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger
12.09.2018
Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
06.09.2018
EU-høring om strategi for langtidsreduksjoner av klimautslipp
17.07.2018
EUs konkurransepolitikk i 2017
18.06.2018
EU-strategi for unge 2019-2027
22.05.2018
Et styrket Europa gjennom tiltak for kultur, utdanning og unge
22.05.2018
En ny europeisk dagsorden for kultur
22.05.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet
17.05.2018
EU-strategi for automatisert mobilitet
17.05.2018
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
17.05.2018
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon
15.05.2018
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle
15.05.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv
08.05.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: meddelelse
26.04.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet
26.04.2018
Kunstig intelligens for Europa
25.04.2018
Mot et felles europeisk dataområde
25.04.2018
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester
25.04.2018
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen
19.04.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming av maskinverktøy og sveiseutstyr
16.04.2018
Nye rammebetingelser for forbrukerne
11.04.2018
EU-høring om Basel III om finansstabilitet
16.03.2018
EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer
14.03.2018
Verdipapirhandel over grensene: gjeldende lov om eierrettigheter
12.03.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech)
08.03.2018
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering
08.03.2018
EU-høring om europeisk sportsuke
19.02.2018
EU-høring om miljøvennlig utforming og energimerking av kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, TV-apparater, PCer og lamper
13.02.2018
Høring om EUs risikovurderinger for næringskjeden
23.01.2018
EU-handlingsplan for digital utdanning
17.01.2018
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi
16.01.2018
EU-strategi for plast
16.01.2018
EU-høring om styrket samarbeid om sykdommer som kan forebygges med vaksine
21.12.2017
EU-høring om utvikling av regelverk til støtte for børnoteringer av SMBer
18.12.2017
EU-høring om plastavfall i sjøen
15.12.2017
EU-høring om sikkerhet for togpassasjerer
08.12.2017
EU-høring om rapporteringer knyttet til det europeiske tilsynssystemet for finansielle tjenester
01.12.2017
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester
01.12.2017
Håndheving av regelverket for immaterialrett
29.11.2017
EU-høring om europeisk sysselsettingsmyndighet og europeisk trygdenummer
28.11.2017
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
24.11.2017
Styrking av EUs ordning for sivil beredskap: rescEU
23.11.2017
Styrking av Europas energinettverk
23.11.2017
Helse i Europa 2016
23.11.2017
Handlingsplan for tiltak mot lønnsgapet mellom kvinner og menn
20.11.2017
EU-høring om CO2-utslipp fra tunge kjøretøy
20.11.2017
EU-høring om adgang til trygd og sosialstøtte
20.11.2017
EU-høring om metodologi for identifisering av sektorer utsatt for karbonlekkasje 2021-2030
20.11.2017
EU-høring om reduksjon av transfett i matvarer
17.11.2017
Styrking av europeisk identitet gjennom kultur og utdanning
14.11.2017
EU-høring om falske nyheter og desinformasjon på nettet
13.11.2017
EU-høring om regelverket for plantevermidler og -rester
13.11.2017
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
08.11.2017
EU-pakke for renere kjøretøy
08.11.2017
EU-høring om elektroniske dokumenter for godstransport
25.10.2017
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018
24.10.2017
EU-høring om Europeana: Europas digitale kulturbibliotek
17.10.2017
EU-retningslinjer for matdonasjon
16.10.2017
Supplerende beskyttelsessertifikater og patentfritakelser på forskningsområdet
12.10.2017
EU-høring om kooperative intelligente transportsystemer
10.10.2017
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser
03.10.2017
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter
03.10.2017
EU-høring om retningslinjer for offentlige anskaffelser for innovasjon
03.10.2017
Bevaring og styrking av Schengenområdet
27.09.2017
EU-høring om nettverkskoder og retningslinjer for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2018
27.09.2017
Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land
26.09.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn
20.09.2017
Vekst og samhørighet i grenseområdene
20.09.2017
EUs "State of the Union" 2017
13.09.2017
EU-strategi for europeisk industri
13.09.2017
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018
25.08.2017
EU-høring om fjerning av hindringer for post-trade-tjenester i kapitalmarkedsunionen
23.08.2017
EU-høring om supercomputere
03.08.2017
EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked
31.07.2017
EU-høring om evaluering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
27.07.2017
EUs forbrukerundersøkelse 2017
25.07.2017
EU-høring om gebyrer ved betalinger over landegrensene
24.07.2017
EU-høring om helse og helsetjenester i det indre digitale marked
20.07.2017
EU-høring om utfordringer for detaljhandelen i lys av økende e-handel
17.07.2017
EU-høring om mulig økodesign-regelverk for utstyr til profesjonelle servere og datalagring
10.07.2017
EU-høring om sekundært marked for misligholdte lån
10.07.2017
Høring om EUs forbrukerregelverk
30.06.2017
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
29.06.2017
EU-høring om redusert utslipp av mikroplast til sjøen
26.06.2017
Regulering av droner
16.06.2017
EU-strategi for sentrale motparter
13.06.2017
EU-handlingsplan for miljørapportering
09.06.2017
EU-strategi for europeisk luftfart
08.06.2017
EU-strategi for veitransport
31.05.2017
Fornyet EU-strategi for høyere utdanning
30.05.2017
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning
30.05.2017
EU-høring om selskapsrett for digitale løsninger og aktiviteter over landegrensene
10.05.2017
Statusrapport om e-handel
10.05.2017
Handlingsplan for styrking av SOLVIT
02.05.2017
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
28.04.2017
Europas sosiale dimensjon i 2025
26.04.2017
EU-høring om lovkonflikter for tredjeparts effekter av verdipapirtransaksjoner og fordringer
07.04.2017
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet
30.03.2017
EU-høring om FinTech: teknologisk innovasjon for finanssektoren
23.03.2017
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester
23.03.2017
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene
23.03.2017
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
21.03.2017
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020
15.03.2017
Hvitbok om EU-27s fremtid
01.03.2017
Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning
06.02.2017
EU-høring om planlagt handlingsplan om tiltak mot antimikrobiell resistens (AMR)
27.01.2017
Midtveisevaluering av Horisont 2020: EU-høring om offentlig-offentlige forskningspartnerskap
27.01.2017
EU-høring om forhåndsvurdering av planlagte anbud for store infrastrukturprosjekter
20.01.2017
Etablering av en europeisk dataøkonomi
10.01.2017
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
10.01.2017
EU-strategi om utveksling og vern av persondata
10.01.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
10.01.2017
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet
15.12.2016
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2015-2016
13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten
12.12.2016
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
08.12.2016
Investering i Europas ungdom
07.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer
07.12.2016
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
30.11.2016
EU-tiltakspakke for ren energi
30.11.2016
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019
30.11.2016
God praksis ved behandling av statsstøttesaker
25.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Internasjonal havforvaltning
10.11.2016
EU-høring om kvalitetskrav til resirkulert vann
28.10.2016
Europeisk strategi for romvirksomhet
26.10.2016
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
25.10.2016
Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte (høring)
13.10.2016
Høring om EU-regelverket for sikkerhet maritim transport
07.10.2016
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
14.09.2016
EUs "State of the Union" 2016
14.09.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn
14.09.2016
Handlingsplan for 5G i Europa
14.09.2016
EU-strategi for bedre lovgivning
14.09.2016
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015
02.09.2016
Overvåking av legemidler: rapport om landenes og Det europeiske legemiddelbyråets virksomhet i 2012-2014
08.08.2016
EU-høring om informasjonsverktøy for det indre marked
02.08.2016
EU-høring om makrotilsyn med finanssektoren
01.08.2016
EU-høring om europeiske pensjonsordninger
27.07.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
20.07.2016
EU-høring om CO2-utslipp fra varebiler
20.07.2016
EU-høring om overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
20.07.2016
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
05.07.2016
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
20.06.2016
EUs konkurransepolitikk i 2015
15.06.2016
Matvarer for idrettsutøvere
15.06.2016
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
15.06.2016
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
10.06.2016
EU-høring om grenseoverskridende fordeling av investeringsfond
02.06.2016
Europeisk agenda for deleøkonomien
02.06.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
01.06.2016
Europeiske standarder for det 21. århundre
01.06.2016
EU-høring om nasjonale handlingsplaner for lovregulerte yrker
27.05.2016
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver
27.05.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel
25.05.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
25.05.2016
EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk
12.05.2016
EU-høring om tjenestepass og hindringer i tjenestesektoren
02.05.2016
EU-strategi for Arktis
27.04.2016
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
20.04.2016
EU-høring om europeisk strategi for romvirksomhet
19.04.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
19.04.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
EU-høring om opphavsrett og forlagenes rolle
23.03.2016
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
16.03.2016
EU-høring om prisnivået for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
15.03.2016
EU-søyle for sosiale rettigheter
08.03.2016
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
07.03.2016
EU-høring om markedsbaserte tiltak for reduksjon av klimaendringer som følge av internasjonal luftfart
07.03.2016
Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)
04.03.2016
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
04.03.2016
EU-høring om en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen
04.03.2016
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
29.02.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
29.02.2016
Undervisning i entreprenørskap i europeisk skolevesen - 2016
22.02.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring
16.02.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling
16.02.2016
Miljørapport for europeisk luftfart 2016
29.01.2016
EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion
11.01.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
08.01.2016
EU-høring om forenklet prosedyre for notisifering av visse typer statsstøtte
06.01.2016
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
15.12.2015
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll
15.12.2015
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
10.12.2015
EU-planer for regelverket for opphavsrett
09.12.2015
Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene
09.12.2015
EU-høring om håndhevelse av immaterialrett
09.12.2015
Europeisk luftfartsstrategi
07.12.2015
EU-rapport om grenser for transfett
03.12.2015
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
02.12.2015
EU-høring om modernisering av høyere utdanning i Europa
27.11.2015
Nye prioriteringer for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring 2015
24.11.2015
Videresending av personoplysninger til USA
05.11.2015
Styrking av nasjonale konkurransetilsyn
04.11.2015
EU-høring om handlingsplan for eForvaltning 2016-2020
30.10.2015
Offentlige anskaffelser: veiledning for utøvere
29.10.2015
Strategi for det indre marked
28.10.2015
Kommisjonens arbeidsprogram for 2016
27.10.2015
EU-høring om bruk av farlige stoffer i klær
22.10.2015
EU-regelverk for sikrere passasjerskip
16.10.2015
EU-høring om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)
30.09.2015
En europeisk kapitalmarkedsunion
30.09.2015
Geo-blokkering og andre andre geografisk baserte restriksjoner ved internetthandel og -bruk
24.09.2015
Rammeverk for online-plattformer, nettmellomledd og cloud computing
24.09.2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
23.09.2015
Prioritetsplan for IKT-standarder
23.09.2015
EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon
11.09.2015
EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020
11.09.2015
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
28.08.2015
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
26.08.2015

Sider