Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
04.03.2021
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og -organ
01.03.2021
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2020-2024
01.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
01.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
27.02.2021
Godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.02.2021
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
24.02.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gennomføringsbestemmelser
24.02.2021
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
24.02.2021
Roamingforordningen (2021-forslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett
24.02.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser
24.02.2021
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
23.02.2021
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
23.02.2021
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (utkast 2021)
23.02.2021
Fellesfortak under forskningsprogrammet Horisont Europa
23.02.2021
Felleseuropeisk forskningsprogram om måleteknikk under Horisont Europa (2021-2027)
18.02.2021
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
18.02.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
18.02.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
17.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om referanseverdier for gratiskvoter 2020-2025
17.02.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
17.02.2021
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering
17.02.2021
Avslag på godkjenning av fosforsyre 60% på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler
17.02.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
17.02.2021
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser
17.02.2021
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.02.2021
Fornyet godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
17.02.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering
17.02.2021
Godkjenningen av eterisk ingefærolje, ingefæroleoresin og ingefærtinktur fra fra Zingiber officinale Roscoe som tilsetningsstoff i fôrvarer
16.02.2021
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
16.02.2021
Kontrollvorordningen: utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
16.02.2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering
16.02.2021
Godkjenning av gurkemeieekstrakt, -olje, -oleoresin og -tinktur fra Curcuma longa L. rhizome som fôrtilsetningsstoff
16.02.2021
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på utdanningsområdet
15.02.2021
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
12.02.2021
Statistikk om turisme: gjennomføringsbestemmelser om overføring av data
11.02.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
11.02.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler
11.02.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid i plantevernmidler
11.02.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer
11.02.2021
Godkjenning av vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
11.02.2021
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
11.02.2021
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
10.02.2021
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg VII til XI
10.02.2021
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om spirer og sikorihoder, fôr til visse akvakulturdyr og akvakulturparasittbehandlinger
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1
10.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14
10.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
10.02.2021
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 1
10.02.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
10.02.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
10.02.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
10.02.2021
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa
09.02.2021
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre i 2021
08.02.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om varslingssystemer
06.02.2021
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket
04.02.2021
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om statistikkundersøkelse om voksenundervisning i 2022
04.02.2021
Hestepassforordningen (forslag 2021)
03.02.2021
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer
03.02.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
02.02.2021
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
02.02.2021
Landbruksstatistikk om input og output
01.02.2021
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
01.02.2021
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler (kodifiseringsforslag 2021)
29.01.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser
29.01.2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser
27.01.2021
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’
26.01.2021
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
26.01.2021
Økologisk produksjon: ajourføring av tillatt input m.m.
26.01.2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
26.01.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
26.01.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter
25.01.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: ajourføring
25.01.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
21.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
21.01.2021
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om dokumentkontroll
20.01.2021
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser
20.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om anvendelsesdato for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger framstilt av hydrolysert protein
20.01.2021
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om kalsium-L-metylfolat i morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring
19.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kaliumformiat
19.01.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
19.01.2021
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2)
15.01.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
15.01.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for metallproduktsektoren
15.01.2021
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennere til sprengstoff
14.01.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
14.01.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
12.01.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
12.01.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
11.01.2021
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser
08.01.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse
08.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
08.01.2021
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
07.01.2021
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av askebaserte materialer
04.01.2021
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødesel produsert av biokull
22.12.2020
IMSOC-forordningen om informasjonsstyringssystemet for kontrollvirksomhet på matområdet: endringsbestemmelser
21.12.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
21.12.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
18.12.2020
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
18.12.2020
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser
18.12.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
18.12.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsterskler og handelsprosentiler
17.12.2020
Energimerking: endringer for elektroniske skjermer, vaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater og oppvaskmaskiner
16.12.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
16.12.2020
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19)
16.12.2020
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2)
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Kritiske enheters motstandsdyktighet
16.12.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
15.12.2020
Digitale tjenester i det indre marked
15.12.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
15.12.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
15.12.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
15.12.2020
Et konkurransedyktig og digitalt marked i Europa
15.12.2020
Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet
14.12.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikovekting av spesialiserte långivningseksponeringer
11.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om klovdyr, fisk og skalldyr
11.12.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
10.12.2020
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
10.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
10.12.2020
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om anmerkninger
10.12.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett
10.12.2020
Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser
09.12.2020
Schengen-informasjonssystemet (SIS): innlegging av meldinger fra Europol
08.12.2020
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
07.12.2020
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om identifikasjonsmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
07.12.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter
07.12.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
04.12.2020
Økologiforordningen: virkningsdatoen for endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsregler for økologiske produkter
04.12.2020
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
04.12.2020
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
04.12.2020
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2020
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
04.12.2020
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
04.12.2020
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
04.12.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
03.12.2020
Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland
03.12.2020
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
03.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
03.12.2020
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
03.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
01.12.2020
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk
01.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring av gjennomføringsbestemmelser om kontrollorgan i Storbritannia og andre tredjeland
01.12.2020
Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr
27.11.2020
Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
27.11.2020
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
26.11.2020
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
26.11.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser
25.11.2020
Europeisk regelverk for datastyring: sikker infrastruktur for datadeling
25.11.2020
utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på godkjenning av ervervelse eller besittelse av visse våpen
25.11.2020
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
24.11.2020
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om 'Common Project One'
20.11.2020
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
20.11.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
20.11.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om virkningsdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
19.11.2020
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
19.11.2020
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
19.11.2020
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat: utvidet bruksområde og endrede spesifikasjoner
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet rapsfrøpulver som ny mat
19.11.2020
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for 'trans-resveratrol’ som ny mat
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av natriumsaltet av 3’-sialyllaktose som ny mat
19.11.2020
Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat
19.11.2020
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.11.2020
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner
19.11.2020
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger
19.11.2020
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
18.11.2020
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
17.11.2020
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet
13.11.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
13.11.2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
13.11.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
12.11.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva
12.11.2020
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om kontraktsvilkår knyttet til dataoverføring
12.11.2020
Personvernforordningen (GDPR): gjennomføringsbestemmelser om overføring av personopplysninger til tredjeland
11.11.2020
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
11.11.2020
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
11.11.2020
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernbyrået (ECDC)
11.11.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatører
11.11.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
11.11.2020
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
10.11.2020
Krav til bruk på vei av mobile maskiner
10.11.2020
Legemidler til dyr: endringsbestemmelser om søknadskrav
06.11.2020
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen
06.11.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
05.11.2020
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om botaniske arter som inneholder hydroksyantracenderivater

Sider