Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 22.9.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 18.9.2023
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023
Tidligere EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 7.9.2023
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 5.9.2023
Forskrift om delt ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 21.6.2023. Norsk lov kunngjort 16.6.2023. Norsk forskrift kunngjort 20.6.2023. Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Norge 16.6.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.8.2023.
Norsk lov kunngjort 16.6.2023. Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Norge 16.6.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.8.2023.
EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 20.12.2022. Beslutningen trer i kraft 1.2.2023.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 20.12.2022. Beslutningen trer i kraft 1.2.2023.
Tolv år etter at EUs tredje postsdirektiv ble vedtatt, ble direktivet 25. september 2020 besluttet innlemmet i EØS-avtalen. EUs første og andre postdirektiv ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 1998 og 2002. Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost. Europakommisjonen gjennomførte høsten 2020 en høring om erfaringene med postdirektivet.
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 26.9.2022 og kunngjort 21.10.2022
Høring om initiativet om korttidsutleie igangsatt av Kommisjonen 27.9.2021 med frist 13.12.2021
Forslaget ble trukket av Kommisjonen 23.4.2021
Forslaget ble trukket av Kommisjonen 23.4.2021
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 1.2.2021. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.2.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2020. Norsk forskrift kunngjort 4.12.2020
EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel er gjennomført i norsk rett gjennom endringer til tjenesteloven med ikrafttredelse 1. juli 2020 og forskrift med ikrafttredelse 1. januar 2021. Endringsloven omhandler blant annet bestemmelser om valg av håndhevingsorgan, sanksjoner og utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere. Det gjøres unntak for næringsdrivende som har begrenset omsetning og de nye reglene vil ikke gjelde elektroniske tjenester som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, musikk, spill og programvare.

Sider