Tjenester og etablering

Forsiden - Velg område - Tjenester og etablering
Høring om initiativet om korttidsutleie igangsatt av Kommisjonen 27.9.2021 med frist 13.12.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 16.8.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.2.2021
Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.1.2021
Tolv år etter at EUs tredje postsdirektiv ble vedtatt, ble direktivet 25. september 2020 besluttet innlemmet i EØS-avtalen. EUs første og andre postdirektiv ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 1998 og 2002. Det tredje direktivet medfører full liberalisering av all brevpost. Europakommisjonen gjennomførte høsten 2020 en høring om erfaringene med postdirektivet.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.12.2020. Norsk forskrift kunngjort 4.12.2020
EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel er gjennomført i norsk rett gjennom endringer til tjenesteloven med ikrafttredelse 1. juli 2020 og forskrift med ikrafttredelse 1. januar 2021. Endringsloven omhandler blant annet bestemmelser om valg av håndhevingsorgan, sanksjoner og utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere. Det gjøres unntak for næringsdrivende som har begrenset omsetning og de nye reglene vil ikke gjelde elektroniske tjenester som er beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, musikk, spill og programvare.
EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020
Rapport om IMI-pilotprosjekt om e-handel lagt fram av Kommisjonen 8.6.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.5.2019
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Sider