Informasjon i det indre marked: endringsbestemmelser om krav til åpenhet om interesserepresentasjon fra tredjeland