EØS-artikler

Lenker til Europalovs faktaark for de 129 artiklene i EØS-avtalens hoveddel. For hver artikkel har Europalov angitt en indikativ tittel (i parentes). Disse beskrivende titlene utgjør ikke en del av den vedtatte EØS-avtalen, og er kun ment som hjelp til å finne fram blant artiklene.
Faktaark
Korresponderende artikler i EØS-avtalen og Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV)
EØS-avtalen artikkel 1 (formål) - TEUV artikkel 26 og 27
EØS-avtalen artikkel 2 (prinsipper)
EØS-avtalen artikkel 3 (prinsipper)
EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - TEUV artikkel 18
EØS-avtalen artikkel 5 (EØS-komiteen og EØS-rådet)
EØS-avtalen artikkel 6 (EU-domstolens fortolkninger)
EØS-avtalen artikkel 7 (nasjonal gjennomføring) - TEUV artikkel 288
EØS-avtalen artikkel 8 (fritt varebytte)
EØS-avtalen artikkel 9 (opprinnelsesregler)
EØS-avtalen artikkel 10 (toll) - TEUV artikkel 28 og 30
EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - TEUV artikkel 34
EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - TEUV artikkel 35
EØS-avtalen artikkel 13 (import- og eksportrestriksjoner: unntak) - TEUV artikkel 36
EØS-avtalen artikkel 14 (avgifter) - TEUV artikkel 110
EØS-avtalen artikkel 15 (avgifter) - TEUV artikkel 111
EØS-avtalen artikkel 16 (statlige handelsmonopoler) - TEUV artikkel 37
EØS-avtalen artikkel 17 (veterinære og plantesanitære forhold)
EØS-avtalen artikkel 18 (restriksjoner: landbruks- og fiskevarer)
EØS-avtalen artikkel 19 (handel med landbruksvarer)
EØS-avtalen artikkel 20 (fisk og fiskeprodukter)
EØS-avtalen artikkel 21 (grensekontroll og toll)
EØS-avtalen artikkel 22 (toll)
EØS-avtalen artikkel 23 (fritt varebytte: særlige bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 24 (fritt varebytte: energi)
EØS-avtalen artikkel 25 (eksportrestriksjoner: unntak)
EØS-avtalen artikkel 26 (anti-dumping-tiltak, beskyttelsestoll og tiltak mot ulovlig handelspraksis)
EØS-avtalen artikkel 27 (kull- og stålprodukter)
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - TEUV artikkel 45
EØS-avtalen artikkel 29 (sosiale ytelser) - TEUV artikkel 48
EØS-avtalen artikkel 30 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) - TEUV artikkel 53
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - TEUV artikkel 49
EØS-avtalen artikkel 32 (offentlig virksomhet) - TEUV artikkel 51
EØS-avtalen artikkel 33 (særbehandling av fremmede statsborgere) - TEUV artikkel 52(1)
EØS-avtalen artikkel 34 (etableringsrett: likestilling av selskaper med fysiske personer) - TEUV artikkel 54
EØS-avtalen artikkel 35 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - TEUV artikkel 56
EØS-avtalen artikkel 37 (tjenester: definisjon og omfang) - TEUV artikkel 57
EØS-avtalen artikkel 38 (transporttjenester) - TEUV artikkel 58
EØS-avtalen artikkel 39 (tjenester: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 62
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(1)
EØS-avtalen artikkel 41 (fri kapitalbevegelse) - TEUV artikkel 63(2)
EØS-avtalen artikkel 42 (kapitalbevegelse og lån)
EØS-avtalen artikkel 43 (kapitalbevegelse: restriksjoner)
EØS-avtalen artikkel 44 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 143(4)
EØS-avtalen artikkel 45 (kapitalbevegelse: restriksjoner) - TEUV artikkel 144(4)
EØS-avtalen artikkel 46 (økonomisk politikk og pengepolitikk)
EØS-avtalen artikkel 47 (transport)
EØS-avtalen artikkel 48 (transport: særlige bestemmelser) - TEUV artikkel 92
EØS-avtalen artikkel 49 (transport: statsstøtte) - TEUV artikkel 93
EØS-avtalen artikkel 50 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 95(1)
EØS-avtalen artikkel 51 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 96
EØS-avtalen artikkel 52 (transport: forskjellsbehandling) - TEUV artikkel 97
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - TEUV artikkel 101
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - TEUV artikkel 102
EØS-avtalen artikkel 55 (konkurranse: overvåkingsorganenes rolle) - TEUV artikkel 105
EØS-avtalen artikkel 56 (konkurranseforhold: overvåkingsorganenes rolle)
EØS-avtalen artikkel 57 (konkurranseforhold: foretakssammenslutninger)
EØS-avtalen artikkel 58 (konkurranseforhold: kompetente organer)
EØS-avtalen artikkel 59 (konkurranse: offentlige foretak) - TEUV artikkel 106
EØS-avtalen artikkel 60 (konkurranse)
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - TEUV artikkel 107
EØS-avtalen artikkel 62 (statsstøtte: overvåkingsorganene) - TEUV artikkel 108
EØS-avtalen artikkel 63 (statsstøtte)
EØS-avtalen artikkel 64 (statsstøtte: overvåkingsorganene og EØS-komiteen)
EØS-avtalen artikkel 65 (offentlig innkjøp og immaterielle rettigheter)
EØS-avtalen artikkel 66 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151
EØS-avtalen artikkel 67 (arbeidsrett) - TEUV artikkel 151
EØS-avtalen artikkel 68 (arbeidsrett)
EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - TEUV artikkel 157
EØS-avtalen artikkel 70 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn)
EØS-avtalen artikkel 71 (arbeidsrett: dialog med arbeidslivets parter) - TEUV artikkel 151
EØS-avtalen artikkel 72 (forbrukervern)
EØS-avtalen artikkel 73 (miljø) - TEUV artikkel 190
EØS-avtalen artikkel 74 (miljø)
EØS-avtalen artikkel 75 (miljø) - TEUV artikkel 193
EØS-avtalen artikkel 76 (statistikk)
EØS-avtalen artikkel 77 (selskapsrett)
EØS-avtalen artikkel 78 (samarbeid utenfor de fire friheter)
EØS-avtalen artikkel 79 (samarbeid utenfor de fire friheter)
EØS-avtalen artikkel 80 (samarbeid utenfor de fire friheter: samarbeidsformer)
EØS-avtalen artikkel 81 (samarbeid utenfor de fire friheter: samarbeidsformer)
EØS-avtalen artikkel 82 (samarbeid utenfor de fire friheter: finansiering)
EØS-avtalen artikkel 83 (samarbeid utenfor de fire friheter: informasjonsutveksling)
EØS-avtalen artikkel 84 (samarbeid utenfor de fire friheter)
EØS-avtalen artikkel 85 (samarbeid utenfor de fire friheter)
EØS-avtalen artikkel 86 (samarbeid utenfor de fire friheter)
EØS-avtalen artikkel 87 (samarbeid utenfor de fire friheter: utvidelse av samarbeidet)
EØS-avtalen artikkel 88 (samarbeid utenfor de fire friheter)
EØS-avtalen artikkel 89 (EØS-rådet)
EØS-avtalen artikkel 90 (EØS-rådet)
EØS-avtalen artikkel 91 (EØS-rådet)
EØS-avtalen artikkel 92 (EØS-komiteen)
EØS-avtalen artikkel 93 (EØS-komiteen)
EØS-avtalen artikkel 94 (EØS-komiteen)
EØS-avtalen artikkel 95 (parlamentarisk samarbeid)
EØS-avtalen artikkel 96 (samarbeid med arbeidslivets parter)
EØS-avtalen artikkel 97 (beslutningsprosessen)
EØS-avtalen artikkel 98 (beslutningsprosessen)
EØS-avtalen artikkel 99 (beslutningsprosessen: informasjons- og samrådsfasen)
EØS-avtalen artikkel 100 (beslutningsprosessen: deltakelse av og uttalelser fra EFTA-statenes sakkyndige)
EØS-avtalen artikkel 101 (beslutningsprosessen: deltakelse av EFTA-statenes sakkyndige)
EØS-avtalen artikkel 102 (beslutningsprosessen: rettssikkerhet, ensartethet og gjensidig godtagbar løsning)
EØS-avtalen artikkel 103 (beslutningsprosessen: forfatningsrettslige krav)
EØS-avtalen artikkel 104 (beslutningsprosessen)
EØS-avtalen artikkel 105 (ensartet fortolkning av avtalen)
EØS-avtalen artikkel 106 (ensartet fortolkning av avtalen: informasjonsutveksling mellom domstolene)
EØS-avtalen artikkel 107 (ensartet fortolkning av avtalen: bruk av EU-domstolen)
EØS-avtalen artikkel 108 (overvåkingsordning: EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen)
EØS-avtalen artikkel 109 (overvåkingsordning: EFTAs overvåkingsorgan og Europakommisjonen)
EØS-avtalen artikkel 110 (overvåkingsordning: tvangsfullbyrdelse)
EØS-avtalen artikkel 111 (tvisteløsning)
EØS-avtalen artikkel 112 (beskyttelsestiltak)
EØS-avtalen artikkel 113 (beskyttelsestiltak)
EØS-avtalen artikkel 114 (beskyttelsestiltak)
EØS-avtalen artikkel 115 (finansieringsordningene)
EØS-avtalen artikkel 116 (finansieringsordningene)
EØS-avtalen artikkel 117 (finansieringsordningene)
EØS-avtalen artikkel 118 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 119 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 120 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 121 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 122 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - TEUV artikkel 339
EØS-avtalen artikkel 123 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - TEUV artikkel 346 og 347
EØS-avtalen artikkel 124 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - TEUV artikkel 55
EØS-avtalen artikkel 125 (alminnelige og avsluttende bestemmelser: eiendomsrett) - TEUV artikkel 345
EØS-avtalen artikkel 126 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 127 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 128 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)
EØS-avtalen artikkel 129 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)