EØS-avtalen artikkel 46 (økonomisk politikk og pengepolitikk)

EØS-avtalen artikkel 46 (økonomisk politikk og pengepolitikk)

Artikkel 46

Avtalepartene skal utveksle synspunkter på og opplysninger om gjennomføringen av denne avtale og om integrasjonens virkning på økonomisk aktivitet og for økonomisk politikk, herunder pengepolitikk. De kan videre diskutere den makro-økonomiske situasjon, økonomisk politikk og økonomiske utsikter. Utvekslingen av synspunkter og opplysninger skal skje på et uforpliktende grunnlag.

Article 46

The Contracting Parties shall exchange views and information concerning the implementation of this Agreement and the impact of the integration on economic activities and on the conduct of economic and monetary policies. Furthermore, they may discuss macroeconomic situations, policies and prospects. This exchange of views and information shall take place on a non-binding basis.