Vedtatte Schengen-rettsakter

Forsiden - Vedtatte Schengen-rettsakter
Faktaark EU-vedtak
Reisedokumenter utstedt av Russland
Samarbeidsplattform for felles etterforskningsgrupper
Bruken av Schengen-informasjonssystemet (SIS) på Kypros
VIS-forordningen 2008: utfyllende bestemmelser om yrkesbetegnelser
Den europeiske grense- og kystvakts onlinesystem for falske og autentiske dokumenter: gjennomføringsbestemmelser
Returdirektivet: gjensidig anerkjennelse av returbeslutninger og fremskyndet retur
Schengen-informasjonssystemet (SIS): gjennomføringsbestemmelser om igangsetting av grensekontroll
Schengen grense- og visumfond (BMVI): maler for rapporter
Ikke-anerkjennelse av russiske pass utstedt i okkuperte områder i Ukraina og Georgia
EU-henstilling om felles håndtering av reiser under covid-19-pandemien
Schengen-utvidelse: full deltakelse av Kroatia
VIS-forordningen: spesifikasjoner for tekniske løsninger med hensyn til å generere statistikk om adgangen til VIS-opplysninger for rettslige håndhevingsformål
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: fastsettelse av rapporteringsmal
Visumfritak for kortvarige opphold: Vanuatu (suspensjon)
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): beredskapstiltak
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): gjennomføringsbestemmelser
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: endringsbestemmelser
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring 2022 av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser om mal for utlevering av personopplysninger til tredjelandsborgere
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll
Felleseuropeisk koronasertifikat for tredjelandsborgere: forlengelse
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regelverket (revisjon)
Visumfritak for kortvarige opphold: Vanuatu (delvis suspensjon)
Henstilling av 22.2.2022 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): skjemaer for avslag, annullering eller tilbakekalling
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien: endringer
Henstilling av 17.1.2022 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 2.12.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 18.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
Henstilling av 9.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 29.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 8.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Visumforordningen: endringsbestemmelser om Gambia
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon: utfyllende bestemmelser om driften av det sentrale registeret for rapportering og statistikk
Henstilling av 23.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet
Henstilling av 9.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Henstilling av 30.8.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): gjennomføringsbestemmelser om drift av nettportalen
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: gjennomføringbestemmelser om drift av nettportalen
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om nettjenesten, inkludert behandling av personopplysninger
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
Henstilling av 15.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Visuminformasjonssystemet for kortvarig opphold (VIS): bestemmelser om adgang til andre EU-informasjonssystemer
Schengen grense- og visumfond (BMVI)
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer
VIS-forordningen 2021 om informasjonssystemet for utveksling av opplysninger mellom landene om visa til kortvarig opphold
Henstilling av 1.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Personvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til og endring og sletting av data i det sentrale ETIAS-systemet
Henstilling av 18.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Felleseuropeisk koronasertifikat for tredjelandsborgere
Henstilling av 3.6.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
IMI-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet
Henstilling av 20.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Henstilling av 6.5.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datalogger
Det europeiske system for grenseovervåking (Eurosur): gjennomføringsbestemmelse om situasjonsbilder
Våpendirektivet 2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om liste over stillingsgrupper i søknadsskjemaet
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av misbruk
Henstilling av 2.2.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Henstilling av 28.1.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om DNA-profiler og fingeravtrykk
Henstilling av 17.12.2020 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet og registrering av fotografier og fingeravtrykk
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien
Henstilling av 22.10.2020 om felles håndtering av restriksjoner på ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
Henstilling av 30.6.2020 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
Covid-19: EU-retningslinjer for indre grenseforvaltning
Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur)
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
Visumforordningen endringsbestemmelser
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum
Visumbestemmelser i forbindelse med brexit
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: utfyllende bestemmelser om ETIAS
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer av våpen
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer fra tredjestater med ulovlig opphold
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
EU-LISA-forordningen 2018 om det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)

Sider