Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: fastsettelse av rapporteringsmal