Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019 (enighet med Rådet)
Kompromiss fremforhandlet av representanter av Europaparlamenet og Rådet 14.2.2019
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.2.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019
Lovproposisjon fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet 14.12.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.12.2018
Foto: Pixabay
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 20.11.2018
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.
Utkast til kommisjonsfdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.11.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.

Sider