Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 30.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 28.5.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 30.4.2021. Beslutningen trer i kraft 1.6.2021
Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.4.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.4.2021

Sider