Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 22.11.2018
Foto: Pixabay
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 20.11.2018
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.
Utkast til kommisjonsfdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.11.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 10.8.2018
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018

Sider