Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2019
Rådsbehandling 7.10.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak). Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 7.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2019
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge (fullført) og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 23.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.9.2019
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 11.9.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.9.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 19.8.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 5.8.2019
Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019

Sider