Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Sak anlagt av EFTAs overvåkningsorgan mot Norge kunngjort av EFTA-domstolen 10.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2020
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, skal være gjennomført i nasjonal rett innen 21. mai 2018.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 6.7.2020
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet i endringene til utsendingsdirektivet som ble vedtatt i 2018. De nye reglene skal anvendes fra 30. juli 2020 i EUs medlemsland. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 25.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 18.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.6.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.6.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.6.2020
EØS-notat offentliggjort 6.6.2020
Forslag til fortolkningsdommer [1] og [2] med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020

Sider