Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rådsbehandling 16.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.
Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 13.6.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.6.2019
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] [4] sendt til EU-domstolen 20.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge (fullført) og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.6.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
Anmodninger om fortolkninger sendt til EU-domstolen 14.11.2018 og 25.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider