Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 26.2.2018
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, skal være gjennomført i nasjonal rett innen 21. mai 2018.
Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.1.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2017
EØS-notat om mulig revisjon av direktivet offentliggjort 31.5.2017
Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017

Sider