Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser om koboltsalter